Болашақ педагог маманның тұлғасын қалыптастыруға әсер етуші педагогикалық іс-әрекеттер тізбесі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Болашақ педагог маманның тұлғасын қалыптастыруға әсер етуші педагогикалық іс-әрекеттер тізбесі by Mind Map: Болашақ педагог маманның тұлғасын қалыптастыруға әсер етуші педагогикалық іс-әрекеттер тізбесі

1. Кәсіби даярлығына бағытталған пед.іс-әрекет

2. пән жүргізуші (дәріс пен семинар) пед.іс-әрекеті

3. Әдіскердің іс-әрекеті

4. Бағдарламалық іс-әрекет (оқу және жұмыс бағдарламасы)

5. Ғылыми-зерттеушілік іс-әрекет (жаңа білімді іздеу және жүйелеу)

6. Тәрбиелік іс-әрекет (үйлесімді дамуына бағытталған тәрбиелік әрекеттер).