Çocuk Gelişimini Etkileyen Faktörler

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Çocuk Gelişimini Etkileyen Faktörler by Mind Map: Çocuk Gelişimini Etkileyen Faktörler

1. Gelişimi Etkileyen Faktörler

1.1. Biyolojik Etmenler

1.1.1. Kalıtım

1.1.1.1. -Bireyin genler yoluyla anne babadan aldığı kalıtsal özelliklerdir

1.1.1.2. Kalıtsal özellikler DNA molekülleirnde kodlanmıştır.

1.1.1.3. Genotip: kalıtımla geçen genetik yapı

1.1.1.4. Fenotip: bireyin dış görünüşü İle ilgili özellikleri

1.1.1.5. Cinsiyet oluşumu

1.1.2. Hormonlar

1.1.2.1. -Hipofiz

1.1.2.2. -Troid

1.1.2.3. -Paratroid

1.1.2.4. -Pankreas

1.1.2.5. -Böbrek Üstü Bezleri

1.1.2.6. -Cinsiyet Salgı Bezleri

1.2. Çevresel Etmenler

1.2.1. Doğum Öncesi Etmenler

1.2.1.1. °Annenin yaşı

1.2.1.2. °Alkol ve sigara

1.2.1.3. °Kan uyuşmazlığı

1.2.1.4. °Beslenme

1.2.1.5. °Annenin Hastalıkları

1.2.2. Doğum Anı Etmenler

1.2.2.1. °Doğumun yapıldığı mekan

1.2.2.2. °Bebeğin boynuna göbek kordonu dolanması

1.2.2.3. °Forseps ve vakum gibi araçların yanlış kullanımı

1.2.2.4. °Bebeğin başının çok fazla basınçla karşılaşması

1.2.3. Doğum Sonrası Etmenler

1.2.3.1. °Beslenme

1.2.3.2. °Geçirilen hastalıklar ve kazalar

1.2.3.3. °Okul öncesi eğitim

1.2.3.4. °Aile ortamı

1.2.3.5. °Doğum sırası

1.2.3.6. °Sosyoekonomik düzey

1.2.3.7. °Akran ilişkileri

1.2.3.8. °Kitle iletişim araçları

1.3. Kalıtım ve Çevre Etkileşimi

1.3.1. Kalıtım İnsanın gizil gücünü oluşturan yetenek ve özelliklerin anne baba aracılığıyla insana ulaşma aracıdır.

1.3.2. Çevre İnsanın gizil gücünde sakladığı yetenek ve özelliklerin yeterliliklere dönüşeceği ortamdır.

2. Fiziksel Gelişim Etkileyen Etmenler

2.1. Doğum Öncesi Etmenler

2.1.1. -Annenin yaşı

2.1.2. -Annenin beslenmesi

2.1.3. -Annenin çoklu gebelik geçirmesi

2.1.4. -Annenin kullandığı ilaçlar

2.1.5. -Annenin sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanması

2.1.6. -Annenin hamilelik sırasında geçirdiği hastalıklar

2.1.7. -Radyasyon

2.1.8. -Kan uyuşmazlığı (RH faktörü)

2.1.9. -Genetik etmenler

2.1.10. -Irk

2.1.11. -Annenin duygusal durumu

2.2. Doğum Sırası Etmenler

2.2.1. -Annenin yaşadığı sorunlar

2.2.2. -Bebeğin başının çok fazla basınca maruz kalması

2.2.3. -Kafatası içi kanaması

2.2.4. -Oksijen yetersizliği

2.3. Doğum Sonrası Etmenler

2.3.1. -Cinsiyet

2.3.2. -Çocuğun beslenmesi

2.3.3. -Hastalık

2.3.4. -Kazalar

2.3.5. -Çevre kirliliği

2.3.6. -Çevresel etmenler

2.3.7. -Uyku düzeni

2.3.8. -Duygusal olarak iyilik

2.3.9. -İç salgı bezleri

2.3.10. -Televizyon

3. Motor Gelişimi Etkileyen Etmenler

3.1. Doğum Öncesi Etmenler

3.1.1. +Kalıtım

3.1.2. +Beslenme tarzı ve kimyasallar

3.1.3. +Gebelik kontrolleri

3.1.4. +Anne adayının fiziksel hareketlilik seviyesi

3.1.5. +Anne adayının sağlık durumu

3.1.6. +Çevre

3.2. Doğum Süreci Etmenler

3.2.1. +Sezaryen, normal doğum

3.2.2. +Oksijen yetersizliği

3.2.3. +Bazı tıbbi müdahaleler

3.3. Bebeklik ve Çocukluk Dönemi Etmenleri

3.3.1. +Anne ile ilk temas ve emzirme süreci

3.3.2. +Anne sütü

3.3.3. +Yetersiz ve dengesiz beslenme

3.3.4. +Ağır hastalıklar ve uzun süreli tedavi süreci

3.3.5. +Deneyim yoksunluğu ve hareket sınırlaması

4. Bilişsel ve Dil Gelişimini Etkileyen Etmenler

4.1. -Kalıtım ve çevre

4.2. -Beslenme

4.3. -Aile

4.4. -Diğer etmenler

4.4.1. Çevresel uyaranlardan yoksun ortamlar

4.4.2. Süreğen hastalıklar

4.4.3. Cinsiyet

4.4.4. Konuşmaya teşvik edilmemesi

4.4.5. Bebeğe uyarıcılar verilmemesi

5. Sosyal ve Duygusal Gelişimi Etkileyen Etmenler

5.1. -Olgunlaşma

5.2. -Mizaç

5.3. -Aile ilişkileri

5.4. -Arkadaşlık

5.5. -Gruba Katılma

5.6. -Oyun

5.7. -İşbirliği

5.8. -Rekabet

6. Cinsel Gelişimi Etkileyen Etmenler

6.1. Biyolojik Etmenler

6.1.1. -Androjen hormonu

6.1.2. -Östrojen hormonu

6.2. Kültürel ve Sosyal Etmenler

6.2.1. Aile ve okulda verilen eğitim

6.2.2. Oyuncak seçimi, oda düzeni, kıyafet tercihi

6.2.3. Televizyon, film, öykü kahramanları