SİNDİRİM SİSTEMİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SİNDİRİM SİSTEMİ by Mind Map: SİNDİRİM SİSTEMİ

1. AĞIZ

1.1. Mekanik ve Kimyasal Sindirim Var

1.1.1. Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar. Dişler mekanik sindirimi sağlar.

2. YUTAK

2.1. Sindirim olmaz.

2.2. Epiglottis besinlerin yemek borusuna kaçmasını önler.

3. YEMEK BORUSU

3.1. Sindirim olmaz.

3.2. Yemeklerin peristaltik hareketlerle mideye gitmesini sağlar.

4. MİDE

4.1. Mekanik ve Kimyasal Sindirim Var.

4.1.1. Hormonal,mekanik ve sinirsel etki

4.1.1.1. Vagus siniri, Gastrin hormonu

4.1.2. Mide Özsuyu salgılanır. İçeriğinde HCl ve pepsinojen enzimi vardır.

4.1.3. Sadece proteinlerin sindirimi gerçekleşir.

4.1.4. Pepsinojen enzimi HCl ile aktifleşir Pepsine dönüşür. Pepsin proteinleri polipeptitlere parçalar.

5. İNCE BAĞIRSAK

5.1. Mekanik ve Kimyasal Sindirim Var.

5.2. Duodenum, Jejenum ve İleumdan oluşur. Duodenum( Onikiparmak Bağırsağı) Sekretin ve Kolesistokinin Hormonlarını salgılar

5.2.1. Sekretin: Pankreastan bikarbonat iyonlarını salgılatır. Karaciğerde safra üretimini uyarır.

5.2.2. Kolesistokin: Pankreas enzimlerini salgılatır. Safra kesesinden safra dökülmesini sağlar.

5.3. İncebağırsaktan salgılanan enzimler: Maltaz,Laktaz,Sükraz ve Dekstrinaz; disakkaritleri sindirir. Aminopeptidaz, Tripeptidaz ve Dipeptidaz; proteinleri sindirir. Enterokinaz pankreastan gelen tripsinojeni aktifleştirir.

6. KALIN BAĞIRSAK

6.1. Sindirim gerçekleşmez.

6.2. İnce bağısakla birleştiği bölgeye kör bağırsak denir. Apandis bulunur. Anüsle bağlandığı kısma rektum denir.

6.3. Su ve mineral emilimi. K ve B vitamini sentezi ve emilimi.

7. ANÜS

7.1. Sindirim atıklarının atıldığı yerdir.

8. SİNDİRİME YARDIMCI YAPILAR

8.1. TÜKÜRÜK BEZLERİ

8.1.1. Nişasta ve glikojen amilaz enzimi ile maltoz ve dekstrine hidroliz edilir. Lizozim enzimleri mikroorganizmaları parçalar.

8.1.2. Mukus besinleri yumuşatır. Asitleri nötralize ederek diş çürümelerini önler.

8.2. KARACİĞER

8.2.1. Safrayı üretir. Amonyağı üreye çevirir.Katalaz enzimi ile hidrojen peroksiti parçalar.Zehirli maddeleri parçalar. Kan proteinlerini üretir. A,D,E,K vitaminlerini depolar.

8.3. PANKREAS

8.3.1. Pankreas özsuyu virsung kanalı ile vater kabarcığına dökülür

8.3.2. SAFRA KESESİ

8.3.2.1. Karaciğerde üretilen safrayı depolar. Safra Koledok kanalı ile vater kabarcığına dökülür. Safra sıvısı yağların mekanik sindirimini sağlar.

8.3.3. Enzimleri: Amilaz nişasta ve glikojen sindirimi, Tripsinojen ve Kimotripsinojen protein sindirimi, Karboksipeptidaz protein sindirimi, Lipaz yağ sindirimi, Nükleaz nükleik asit sindirimi