Історія світових цивілізацій

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Історія світових цивілізацій by Mind Map: Історія світових цивілізацій

1. Рекомендації до вивчення курсу

2. Модуль 3

2.1. Лекція 8: "Арабська, ісламська цивілізація"

2.2. Лекція 9: "Доколумбові цивілізації Мезоамерики"

2.3. Семінарське заняття № 8: "Формування російської цивілізації"

2.4. Семінарське занятя № 9: "Мезоамериканська цивілізація"

3. Модуль 1

3.1. Лекція 1-2: "Предмет і значення історії світових цивілізацій. Поняття цивілізація. Теорії цивілізацій"

3.2. Лекція 3-4: "Історико-філософські концепції розвитку цивілізації ХVІ-ХVІІ століття"

3.3. Семінарське заняття № 1-2: "Історико-філософські концепції розвитку цивілізації ХVІ − поч. ХХ ст."

3.4. Семінарське заняття №3-4: "Російсько-українська філософська думка XIX-XX століть"

4. Модуль 2

4.1. Лекція 5-6: "Формування основ східного типу цивілізації. Цивілізації Середземномор'я"

4.2. Лекція 7: "Російсько-українська філософсько-історична традиція ХІХ – поч. ХХ ст."

4.3. Семінарське заняття №5-6: "Формування основ східного типу цивілізацій"

4.4. Семінарське заняття № 7: "Інтеграційні особливості ісламської цивілізації"

5. Презетація курсу

6. Глосарій

7. Друковані та Інтернет джерела

8. ПМК