Історія світових цивілізацій

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Історія світових цивілізацій by Mind Map: Історія світових цивілізацій

1. Модуль 1

1.1. Лекція 1-2: "Предмет і значення історії світових цивілізацій. Поняття цивілізація. Теорії цивілізацій"

1.2. Лекція 3-4: "Історико-філософські концепції розвитку цивілізації ХVІ-ХVІІ століття"

1.3. Семінарське заняття № 1-2: "Історико-філософські концепції розвитку цивілізації ХVІ − поч. ХХ ст."

1.4. Семінарське заняття №3-4: "Російсько-українська філософська думка XIX-XX століть"

2. Модуль 2

2.1. Лекція 5-6: "Формування основ східного типу цивілізації. Цивілізації Середземномор'я"

2.2. Лекція 7: "Російсько-українська філософсько-історична традиція ХІХ – поч. ХХ ст."

2.3. Семінарське заняття №5-6: "Формування основ східного типу цивілізацій"

2.4. Семінарське заняття № 7: "Інтеграційні особливості ісламської цивілізації"

3. Презетація курсу

4. Друковані та Інтернет джерела

5. ПМК

6. Рекомендації до вивчення курсу

7. Модуль 3

7.1. Лекція 8: "Арабська, ісламська цивілізація"

7.2. Лекція 9: "Доколумбові цивілізації Мезоамерики"

7.3. Семінарське заняття № 8: "Формування російської цивілізації"

7.4. Семінарське занятя № 9: "Мезоамериканська цивілізація"

8. Глосарій