แนวคิดเชิงคำนวน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แนวคิดเชิงคำนวน by Mind Map: แนวคิดเชิงคำนวน

1. ความหมาย

2. การย่อยปัญหา

3. การจดจำรูปแบบ

4. ความคิดเชิงคำนวน

5. อัลกอริทืม

6. การคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) คือกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะ เช่น การจัดลำดับเชิงตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาไปทีละขั้นทีละตอน(หรือที่เรียกว่าอัลกอริทึ่ม) รวมทั้งการย่อยปัญหาที่ช่วยให้รับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนหรือมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิดได้ วิธีคิดเชิงคำนวณมีความจำเป็นในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ สำหรับคอมพิวเตอร์ แต่ในขณะเดียวกัน วิธีคิดนี้ยังช่วยแก้ปัญหาในวิชาต่างๆ

7. การย่อยสลาย (การย่อยปัญหา) หมายถึงการย่อยปัญหาหรือระบบที่ผิดพลาดเป็นส่วนเล็ก ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและแก้ปัญหาเช่นหากต้องการทำความเข้าใจระบบของทำงานยังไงวิธีการแยกส่วนออก คำถามและทดสอบการทำงานของแต่ละส่วนจะเข้าใจได้ง่ายกว่าวิเคราะห์จากระบบใหญ่ที่เสียหาย

8. Pattern Recognition (การจัดการรูปแบบ) เมื่อเราย่อยปัญหาออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ขั้นตอนต่อไปคือการหารูปแบบหรือลักษณะที่เหมือนกันของปัญหาเล็ก ๆ ที่ถูกย่อยออกมาเช่นหากต้องวาดรูปแมวเร่ร่อน มีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกันพวกมันมีตาหางขนและชอบกินปลาและร้องเล่นเล่น ๆ ลักษณะที่มีร่วมกันเรียกเราว่ารูปแบบเมื่อเราสามารถอธิบายแมวตัวหนึ่งได้เราจะอธิบายลักษณะของแมวตัวอื่นได้ ตามรูปแบบที่เหมือนกันนั่นเอง

9. การออกแบบอัลกอริทึม (การออกแบบอัลกอริทึม) คือการพัฒนาแนวทางขั้นตอนหรือขั้นตอนการสร้างขั้นตอนขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาเช่นเราต้องการสั่งคอมพิวเตอร์ให้ทำงานบางอย่างเราต้องเขียน โปรแกรมคำสั่งเพื่อให้มันทำงานไปตามขั้นตอนขั้นตอนการวางแผนเพื่อให้คอมพิวเตอร์ตอบสนองความต้องการของเรานี้เองที่เรียกว่าวิธีคิดแบบอัลกอริทึ่มคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับชุดคำสั่งอัล อริทึ่มที่เราสั่งให้มันทำงานนั่นเองการออกแบบอัลกอริทึ่มยังเป็นประโยชน์ต่อการคำนวณผลข้อมูลและการวางระบบอัตโนมัติ

10. การออกแบบอัลกอริทึม (การออกแบบอัลกอริทึม) คือการพัฒนาแนวทางขั้นตอนหรือขั้นตอนการสร้างขั้นตอนขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาเช่นเราต้องการสั่งคอมพิวเตอร์ให้ทำงานบางอย่างเราต้องเขียน โปรแกรมคำสั่งเพื่อให้มันทำงานไปตามขั้นตอนขั้นตอนการวางแผนเพื่อให้คอมพิวเตอร์ตอบสนองความต้องการของเรานี้เองที่เรียกว่าวิธีคิดแบบอัลกอริทึ่มคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับชุดคำสั่งอัล อริทึ่มที่เราสั่งให้มันทำงานนั่นเองการออกแบบอัลกอริทึ่มยังเป็นประโยชน์ต่อการคำนวณผลข้อมูลและการวางระบบอัตโนมัติ