Çocuklarda Uyum ve Davranış Bozuklukları

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Çocuklarda Uyum ve Davranış Bozuklukları by Mind Map: Çocuklarda Uyum ve Davranış Bozuklukları

1. Dil Bozuklukları

1.1. ^Özgül Dil Bozukluğu

1.1.1. Normal İşitme becerilerine sahip olunmasına ve herhangi bir zihinsel, motor ya da duyusal bozukluk olmamasına rağmen dil becerilerinde eksiklikler ve bozulmalar sergileyen çocukları tanımlar.

1.2. ^Biyolojik Koşullar İle İlişkili Dil Bozuklukları

1.2.1. -Otizm spektrum bozukluğu (OSB) ve dil bozukluğu

1.2.2. -Zihinsel yetersizlikler ve dil bozukluğu

1.2.3. -Travmatik beyin hasarı ve dil bozukluğu

2. Konuşma Bozuklukları

2.1. ^Ses bozukluğu

2.2. ^Akıcılık bozuklukları

3. Öğrenme Güçlüğü

3.1. Nedir?

3.1.1. Olası bir serebral disfonksiyon ve duygusal ve davranışsal hasara bağlı olarak dil, konuşma, okuma, yazma, aritmetik ya da okul yaşantısı için gerekli olan diğer süreçlerin birinde ya da birkaçında görülen bozukluk, gerileme ya da gelişimsel gecikme

3.2. Ne değildir?

3.2.1. Zihinsel yetersizlikten, duygusal bozukluklardan, çevresel, kültürel ve ekonomik olumsuzluklardan kaynaklanan öğrenme problemlerini kapsamaz.

3.3. Nedenleri

3.3.1. -Nörolojik gelişimi etkileyen yaralanmaların ya da uzun süreli hastalıkların olması

3.3.2. -Ailede öğrenme güçlüğü olan birinin olması.

3.3.3. -Annenin gebelik döneminde madde kullanması

3.3.4. -Doğum öncesi zedelenmeler

3.3.5. -Çoğul gebelik

3.4. Sınıflandırılması

3.4.1. Hafif

3.4.1.1. Güçlükler yeterli destek ile baş edilebilir

3.4.2. Orta

3.4.2.1. Belirgin derecede güçlük vardır ve uygun yerleştirme ile yeterlilik sağlanabilir

3.4.3. Ağır

3.4.3.1. Mevcut güçlükler çok ağır düzeydedir, sürekli olarak bireyselleştirilmiş özel eğitim gerektirir.

3.5. Okuma Güçlüğü

3.5.1. -Okumanın doğruluğu ile ilgili güçlük

3.5.1.1. Sözcüklerin yavaş ve hatalı okunması

3.5.2. -Yazıya bağlı güçlükler

3.5.2.1. Sözlükten sonra duraklamalar, noktalama işaretlerini atlamalar

3.5.3. -Bağlama bağlı güçlükler

3.5.3.1. Vurgu ve tonlamalara dikkat edilmemesi

3.5.4. -Hız ile ilgili güçlük

3.5.4.1. Sözcüklerin doğru fakat yavaş okunması

3.6. Yazma Güçlüğü

3.6.1. -Motor kontrolde güçlük yaşama

3.6.2. -Okunasız yazma

3.6.3. -Yavaş yazı yazma

3.6.4. -Düz yazı ve el yazısını birlikte kullanarak yazma

3.6.5. -Büyük ve küçük harfleri birlikte kullanma

3.6.6. -Harf büyüklüğü konusunda sıkıntı yaşama

3.6.7. -Sözcükler arasında uygunsuz boşluklar bırakma

3.7. Matematik Güçlüğü

3.7.1. -Sayıları ve sayılar arası ilişkileri anlamada güçlük

3.7.2. -Hesaplama becerilerinde güçlük

3.7.3. -Matematik sembollerini karıştırma

3.7.4. -Saat okumada güçlük

3.8. Okul Öncesi Dönem

3.8.1. -İlk sözcüklerde gecikme

3.8.2. -El tercihinin olmaması

3.8.3. -Yönleri anlamada güçlük

4. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

5. Uyum Nedir?

5.1. Bireyin kendi benliğiyle içinde bulunduğu çevre arasında dengeli bir ilişki kurabilmesi ve bu ilişkiyi sürdürebilmesidir

6. Uyum ve Davranış Bozukluğunu Nasıl Anlarız?

6.1. Gelişim dönemi

6.2. Belirtinin sıklığı

6.3. Davranışın şiddeti

6.4. Davranışın sürekliliği

6.5. Başka davranışa eşlik etmesi

6.6. Sorunun dışa vurumu

6.7. Geçmiş yaşantılar

7. Uyum ve Davranış Bozukluklarının Sebepleri Nelerdir?

7.1. İhmal

7.2. Anne-Baba Tutumları

7.3. Şiddet

7.4. Anne-Babanın Ayrılması, Boşnması

7.5. Ölümler

7.6. Ani Değişiklikler

7.7. Kardeş Doğumu

7.8. Kazalar

7.9. Afetler

7.10. Hastalıklar

8. Çocuklarda Görülen Uyum ve Davranış Bozuklukları

8.1. Alışkanlık Bozuklukları

8.1.1. -Parmak emme

8.1.1.1. Haz yaratır ve psikolojik olarak rahatlamayı sağlar, psikolojik sorun ve gerginliklerin sonucu olarak gelişir

8.1.1.1.1. Ne yapmalı?

8.1.2. -Tırnak yeme

8.1.2.1. Ailede aşırı baskılı ve otoriter bir eğitim uygulanması, çocuğun sürekli azarlanarak eleştirilmesi, ilgi ve sevgi yetersizliği, kıskançlık, sıkıntı ve gerginlik

8.1.2.1.1. Ne yapmalı?

8.1.3. -Alt ıslatma

8.1.3.1. Hastalıklar (idrar yolu enfeksiyonu, şeker hastalığı, Nörolojik hastalıklar), ebeveynlerin birisinde daha önce görülmüş olması

8.1.3.1.1. Ne yapmalı?

8.1.4. -Dışkı kaçırma

8.1.4.1. Kardeş Doğumu, anneden ayrılık, hastaneye yatış gibi çeşitli korkular, kaygılar, yetersiz ve gevşek tuvalet eğitimi

8.1.4.1.1. Ne yapmalı?

8.1.5. -Mastürbasyon

8.1.5.1. Bazı genital sorunlar, kaşınma ve tahriş, bedenini keşfetme, bazı çeşitli duygusal zorluklar

8.1.5.1.1. Ne yapmalı?

8.1.6. -Saç koparma, saç yeme

8.1.6.1. Stresi yenmek için yapılır. Duyguları ifade etmede güçlük

8.1.6.1.1. Ne yapmalı?

8.2. Davranış Bozuklukları

8.2.1. -Yalan söyleme

8.2.1.1. Anne Babanın yalan söylemesi ya da anne baba beklentilerini karşılamak için

8.2.1.1.1. Ne yapmalı?

8.2.2. -Çalma

8.2.2.1. Aşırı disiplin, kıyaslama, anne babanın paraya düşkünlüğü, maddi cezalar verilmesi, gereksinimlerin giderilmemesi, kıskançlık ve rekabet duyguları

8.2.2.1.1. Ne yapmalı?

8.2.3. -İnatçılık

8.2.3.1. Gergin anne çocuk ilişkisi sonucudur

8.2.3.1.1. Ne yapmalı?

8.2.4. -Zarar verme

8.2.4.1. Çok sert veya gevşek disiplinle yetiştirilme, aile içindeki sorunlar, iletişim bozukluğu, sevgi yetersizliği, çocuğu suça teşvik edici davranışlar

8.2.4.1.1. Ne yapmalı?

8.2.5. -Aşırı hareketlilik

8.2.6. -Saldırganlık

8.3. Duygusal Bozukluklar

8.3.1. -Korku

8.3.1.1. Trafik kazaları, yangın, ceza, hayli yaratıklar ve kabuslar

8.3.1.1.1. Ne yapmalı?

8.3.2. -Kaygı

8.3.3. -Çekingenlik, içe kapanıklık

8.3.3.1. Duyguları ve haklı tepkileri ceza ile bastırılan kınama, suçlama

8.3.3.1.1. Ne yapmalı?

8.3.4. -Tik

8.3.4.1. Aşırı heyecan ve korku yaratan olaylar

8.3.4.1.1. Ne yapmalı?

8.3.5. -Kekemelik

8.3.5.1. Doğal afetker, trafik kazaları, hastalıklar ve ameliyatlar, bir hayvandan korkma, aile içi sorunlar

8.3.5.1.1. Ne yapmalı?

8.4. Uyku Bozuklukları

8.4.1. -Uykusuzluk bozukluğu

8.4.2. -Aşırı uykululuk bozukluğu

8.4.3. -Narkolepsi

8.4.4. -Konfüzyel uyanıklık

8.4.5. -Uyurgezerlik

8.4.6. -Uyku terörü

8.4.7. -Kabus bozukluğu

8.4.8. -Uyku ile ilişkili yeme bozukluğu

8.4.9. -Sirkadiyen ritim bozukluğu

8.4.9.1. Gecikmiş uyku fazı bozukluğu

8.4.9.2. Erken uyku fazı bozukluğu

8.4.9.3. Düzensiz uyku-uyanıklık ritim bozukluğu

8.4.10. Ne yapılmalı?

8.4.10.1. Çocuğa uyuma saatine yakın yiyecek-içecek verilmemeli, yatağa aç gitmemeli, uyku hijyeni sağlanmalı, yorulmamalı, kullandığı ilaçlara dikkat edilmeli

8.5. Yeme Bozuklukları

8.5.1. Çocukluk dönemi yeme bozuklukları

8.5.1.1. Pika sendromu

8.5.1.1.1. Çakıl, kil, tebeşir, kir, saç yenmesi

8.5.1.2. Rumanisyon bozuklukları

8.5.1.2.1. Yediklerini tekrar ağza getirmesi, onları çiğnemesi, yutması ya da tükürmesi

8.5.1.3. Kaçıngan/Kısıtlı yiyecek alımı bozukluğu

8.5.2. Ergenlik dönemi yeme bozuklukları

8.5.2.1. Anoreksiya Nervoza

8.5.2.1.1. Kendini kusturma, laksatif, diüretik kullanımı, aşırı egzersiz

8.5.2.2. Bulimiya Nervoza

8.5.2.2.1. Kendini kusturma, laksatif, diüretik ilaç kullanımı, aşırı spor

8.5.2.3. Tıkanırcasına yeme bozukluğu

8.5.2.4. Obezite

8.6. Depresif Bozukluk

8.6.1. Nedenleri?

8.6.1.1. Genetik ve biyolojik Faktörler

8.6.1.2. Çocuk ile ilişkili faktörler

8.6.1.3. Ailesel Faktörler

8.6.1.4. Çevresel faktörler

9. Davranış Nedir?

9.1. Belli bir uyarana karşı verilen duygusal, düşünsel ve devinimsel tepkilerden oluşan bir bütünlük ayrıca davranış dış ve iç Uyaranlara uyum sağlamak amacıyla, organizma tarafından geliştirilen her tür tepkidir.

10. Okullarda Gözlemlenen İstenmeyen Davranışlar

10.1. -Gizli konuşma

10.2. -Uygunsuz hareketler

10.3. -Sınıf materyallerinin uygunsuz kullanımı

10.4. -Öğretmene karşı direnç

10.5. Başkalarının dersi izlemesini engelle

10.6. Başkasının eşyasını izinsiz alma

10.7. -Söz almadan konuşma

10.8. -Fısıldaşma

10.9. -Başkalarının dikkatini dağıtma

10.10. -İşlerini yaparken dikkatsizlik ve özensizlik

10.11. -Dersi dinlememe

11. İstenmeyen Davranışlar Karışısında Öğretmenlerin Başvurdukları Yöntemler

11.1. Küçük yanlışların görmezden gelinmesi

11.2. Kışkırtıcı eylemleri bilmrz davranma

11.3. Göz ilişkisi kurma

11.4. Yaklaşma

11.5. Uyarma

11.6. Azarlama

11.7. Yerini değiştirme

11.8. Espri yapma

11.9. Ailesiyle ilişki kurma

11.10. Fiziksel olmayan cezalar verme