KALITIM KAVRAMLARI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KALITIM KAVRAMLARI by Mind Map: KALITIM KAVRAMLARI

1. GEN

1.1. Bir kalıtım birimidir.

2. LOKUS

2.1. Bir DNA dizisinin veya genin kromozom üzerindeki konumunudur.

3. GAMET

3.1. Eşeyli üreme yolu ile çoğalan organizmalarda döllenme evresinde bir başka hücre ile birleşerek kaynaşan hücredir.

4. BAĞLI GEN

4.1. Aynı kromozom üzerinde bulunan genlere bağlı genler denir.

5. BAĞIMSIZ GEN

5.1. Farklı genlerin farklı kromozomlar üzerinde bulunması olayına bağımsız gen adı verilir

6. HETEROZİGOT

6.1. Gen çiftinin her birinin farklı olmasıdır.

7. HOMOZİGOT

7.1. Gen çiftinin her birinin aynı olmasıdır.

8. FENOTİP

8.1. Genetik (genotip) ve çevresel etkenlerin yarattığı özelliklerin canlının dış görünüşündeki yansıması

9. GENOTİP

9.1. Canlıların DNA’sındaki (genler) genetik bilgidir.

10. HOMOLOG KROMOZOM

10.1. Biri anneden biri babadan gelen şekil ve büyüklük bakımından aynı, aynı karaktere etki eden kromozomlardır.

11. DOMİNANT GEN

11.1. Bulunduğu gen çiftinde kendi özelliğini gösteren gendir.

12. RESESİF GEN

12.1. Baskın bir genle bulunduğunda etkisini gösteremeyen gendir.