Truyền thông và mạng xã hội

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Truyền thông và mạng xã hội by Mind Map: Truyền thông và mạng xã hội

1. Khái niệm:

1.1. là phương tiện để tương tác với bạn bè và gia đình nhưng sau đó được các doanh nghiệp chấp nhận tận dụng như một phương thức truyền thông mới và phổ biến để tiếp cận với khách hàng.

1.2. Sức mạnh là khả năng kết nối và chia sẻ thông tin với bất kì ai trên thế giới hoặc cùng lúc với nhiều người.

2. Hoạt động

2.1. Bao gồm: chia sẻ hình ảnh, blog, trò chơi trực tuyến, mạng xã hội, chia sẻ video, mạng doanh nghiệp, thế giới ảo, viết bài phê bình đánh giá (review), v.v...

2.2. Các cơ quan nhà nước và các chính trị gia cũng tận dụng truyền thông mạng xã hội để tiếp cận với dân chúng và cử tri.

2.3. Đối với cá nhân, truyền thông mạng xã hội được sử dụng để kết nối người đó với gia đình và bạn bè. Một số người sẽ sử dụng nhiều phương tiện truyền thông mạng xã hội khác nhau để kết nối cơ hội nghề nghiệp, tìm người có cùng sở thích, cảm nhận, hiểu thấu và cảm xúc.

2.4. Trang mạng xã hội:

2.4.1. Facebook

2.4.2. Instagram

2.4.3. Tiktok

2.4.4. Pinterest

2.4.5. Lotus

2.4.6. Twitter

2.4.7. Hago

2.4.8. Tumblr

2.4.9. Bigo Live

2.4.10. Tango

3. Ảnh hưởng

3.1. Lợi ích

3.1.1. Tìm kiếm thông tin và phát triển kinh tế, xã hội

3.1.2. Trao đổi thư từ thay cách truyền thống

3.1.3. Phục vụ học tập

3.1.4. Giới thiệu bản thân với mọi người

3.1.5. Kết nối với bạn bè

3.1.6. Tiếp nhận thông tin, học hỏi kiến thức và kỹ năng

3.1.7. Kinh doanh

3.1.8. Bày tỏ quan niệm cá nhân

3.1.9. Mang kiến thức để bảo vệ sức khỏe

3.2. Tác hại

3.2.1. Internet ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

3.2.2. Các trang web đen tràn ngập

3.2.3. Tăng tính sống ảo mà bỏ quên đời thật

3.2.4. Lãng phí thời gian và xã nhãng học tập, làm việc

3.2.5. Nguy cơ mắc bệnh trầm cảm

3.2.6. Giết chết sự sáng tạo

3.2.7. Không trung thực (bản quyền) và bạo lực trên mạng (lăng mạ qua mạng xã hội)

3.2.8. Thường xuyên so sánh bản thân với người khác (tự ti)

3.2.9. Thiếu riêng tư (thông tin cá nhân trên mạng xã hội)

3.2.10. Mất ngủ