การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายไร้สาย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายไร้สาย by Mind Map: การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายไร้สาย

1. 1G

1.1. ยุคของโทรศัพท์เเคลื่อนที่และเรือข่ายเเบบไร้สายเเอนะล็อกโทรศัพท์มีขนาดใหญ่ สื่อสารด้วยเสียง ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

2. 2G

2.1. ยุคเเรกของโทรศัพท์เคลื่อนที่เเละเครือข่ายไร้สายเเบบดิจิทัล โทรศัพท์มีขนาดจอเล็ก มีจอภาพสามารถส่งข้อความเเละไฟล์ภาพขนาดเล็กได้

3. 3G

3.1. ยุคที่เน้นการยอมรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถกับอินเตอร์เน็ต เเละรับส่งข้อมูลมัลติมีเดียได้

4. 4G

4.1. ยุคของเครื่อข่ายไร้สายความเร็วสูงสามารถรับส่งข้อมูลชนิดต่างๆได้ ที่มีปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วเเละมีความละเอียดสูง

5. 5G

5.1. ยุคที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมต่ออินเติร์อน็ตได้สามารถรับส่งข้อมูลที่มีความละเอียดสูงเเละทันที การเชื่อมต่อมีความเสถียร