Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ailem by Mind Map: Ailem

1. Büyüklerim

2. babam

2.1. çalışmak

2.1.1. içten seven

2.1.1.1. epirili bir o kadar ders veren tıpkı Nasreddin Hoca gibi

3. Annem

3.1. Sçını süpürge eden

3.1.1. desdi sadece çocukları olan

3.1.1.1. sdece anne

3.1.1.1.1. kndinden veren

4. Kardeşlerim