Ürün Geliştirme Takımı 2021

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ürün Geliştirme Takımı 2021 by Mind Map: Ürün Geliştirme Takımı 2021

1. Teknolojiler

1.1. Deneme

1.2. Pro

1.3. Pro

1.4. Con

1.5. Con

2. Idea 5

2.1. Pro

2.2. Con

2.3. Con

2.4. Con

3. Idea 4

3.1. Pro

3.2. Pro

3.3. Con

3.4. Con

4. Altyapı

4.1. Pro

4.2. Pro

4.3. Pro

4.4. Con

4.5. Con

4.6. Con

5. Müşteriler

5.1. Pro

5.2. Con

5.3. Con