Đề 3: Cảm nhận về sách vở mình đọc và học hằng ngày

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đề 3: Cảm nhận về sách vở mình đọc và học hằng ngày by Mind Map: Đề 3: Cảm nhận về sách vở mình đọc và học hằng ngày

1. Mở Bài

1.1. Đọc sách giúp con người tiếp cận tri thức của nhân loại, đây là con đường quan trọng của học vấn

1.2. Sách là bạn, là thầy đem lại hiểu biết về cuộc sống

2. Thân bài

2.1. Vai trò của sách đối với cuộc sống con người:

2.1.1. + Sách mang lại kiến thức tiến bộ của nhân loại

2.1.2. + Sách dạy nhiều điều tốt đẹp, là hành trang giúp ta vào đời cũng là phương tiện giải trí, thư giãn

2.2. - Thái độ của bản thân với sách

2.2.1. + Trân trọng sách như kho báu

2.2.2. + Nâng niu, giữ gìn sách

2.2.3. + Luôn giữ sách phẳng phiu, sạch sẽ

2.3. - Sách là người thầy truyền cảm hứng

2.3.1. + Sách dạy biết bao điều: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội…

2.3.2. + Sách bồi dưỡng tâm hồn, giúp em hình thành nhân cách, đạo đức

2.4. - Sách là người bạn lớn

2.4.1. + Sách chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống

2.4.2. + Sách mang tới những thế giới muôn màu sắc

3. Kết Bài

3.1. Khẳng định tình cảm trân trọng, yêu quý sách vở