Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Veranderkunde voor de Overheid 31 mei 2012 by Mind Map: Veranderkunde voor de Overheid
31 mei 2012
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Veranderkunde voor de Overheid 31 mei 2012

De kunst van veranderen bij de overheid Kennis, inzichten en inspiratie Als professional binnen de overheid hebt u veel met veranderingen te maken. Bezuinigingen, beperking tot kerntaken, outsourcing, inrichting van de ambtelijke organisatie en bundeling van krachten met andere partijen zijn daar voorbeelden van. U vraagt zich af hoe van de nood een deugd te maken: “Meer met minder” zou dat kunnen? Is het mogelijk om te bezuinigen en tegelijk creativiteit aan te boren? De wijze van aansturen fundamenteel te veranderen en hoe dan?  Deze masterclass richt zich op de harde en vooral ook op de zachte kant van veranderen: hoe zorgt u voor draagvlak, hoe kunt u de verschillende partijen verbinden, hoe te communiceren bij transities. Hoe kunt u nu echt veranderen in plaats van reorganiseren? Leer deze dag van topsprekers en collega’s: hoe u meer bereikt met minder door diep te organiseren welke mogelijkheden u hebt om duurzaam te veranderen welke creatieve en innovatieve methoden van samenwerken u ter beschikking staan wat veranderen doet met mensen en uzelf van ervaringen van collega’s als de gemeente Heemstede en de nieuwe generatie ambtenaren De diverse werkvormen in het programma zoals interactieve praktijksessies, interviews, uitwisseling van ideeën met collega’s, lezingen en mindmapping zorgen deze dag voor kennis, inzichten en inspiratie. 

Handleiding

= takken openklappen

= link

= notes

= attachement

De kunst van veranderen

100 Jaar Taylor is wel genoeg! Veranderen is meer dan het overlaten aan marktwerking, optimaliseren, wetgeving veranderen, een Postbus 51 spotje of het vergaand opsplitsen/samenvoegen van taken en verantwoordelijkheden. Hoog tijd voor ECHT veranderen in plaats van reorganiseren! 

Henk Hogeweg

Henk Hogeweg MBA (1964), bedrijfseconoom en organisatieanarchist, begon zijn carrière als politieagent in Amsterdam om na zeven jaar zijn loopbaan te vervolgen in het bedrijfsleven. Gedurende 20 jaren werkte hij in diverse financiële posities (van credit management tot controller tot financieel directeur) bij diverse organisaties (van vaccins en elektronica voor vliegtuigsystemen tot productie van toiletpapier). In 2000 trad hij toe tot de maatschap van Overmars Organisatie Adviseurs, maar verhuisde in de zomer van 2003 verhuisde met zijn gezin naar Seoul, Zuid-Korea, om als CFO bij een farmaceutisch bedrijf te gaan werken. Na terugkomst in Nederland werkte Henk tot eind 2008 als senior consultant en interim manager voor Finext te Voorburg. Vanaf 2009 koos Henk weer voor zelfstandigheid en werkt hij als organisatieadviseur en interim manager Finance in de netMerk-organisatie DeLimes I nieuw organiseren te Zwammerdam. Terugkerende thema’s in zijn projecten zijn: finance, project management, Rijnlands organiseren, veranderen, organisatieontwikkeling, inspireren, strategie en innovatie.  Henk is coauteur van het boek “Inleiding in het Chaosdenken”, medeoprichter van de Stichting Chaosforum.com en bestuurslid van Stichting Vanwoodman.com. Hij schrijft columns voor Organisatieactivist.nl en recensies voor Managementboek.nl te Schiedam.  

presentatie

Notities

DeLimes, Zwammerdam, grens, Angelen/ Saksen, Romeinen

Rijnlands organiseren / veranderen

Blackadder on Strategy, iedere keer meer energie, maar geen verandering ...

onzekere uitkomst maakt onzeker

1e cabrio, koets met motor, stuur in het midden ...

achteraf bewust van verandering, PC in iedere huiskamer, Beatles, ...

evolutie is natuurlijk veranderen => golven in de tijd

voorbeeld: muziek, LP's, Blues CD's via de schooljongen, nu: Spotify

denken gaar vooraf aan gedrag

Zolang we kiezen voor veiligheid, zal het moeilijk zijn te veranderen naar wat er toe doet

Wat Herman van Veen zeker weet, er is potentieel!

nabranders, oude denken/doen vs nieuw, Chirojava, veel contact nodig om te experimenteren

Hoe verander ik echt en duurzaam?

Als professional binnen de overheid/gemeente bent u waarschijnlijk ook bezig met bezuinigingen. Mogelijkheden zoals beperking tot kerntaken, outsourcing en bundeling van krachten met andere partijen, passeren de revue en wellicht kijkt u ook naar de inrichting van uw ambtelijke organisatie.  U vraagt zich af hoe van de nood een deugd te maken: ‘Meer met minder.’ Zou dat kunnen? Is het mogelijk om te bezuinigen en tegelijk welkome creativiteit aan te boren? Eens flink te ontbureaucratiseren? De professionaliteit op de werkvloer een boost te geven? De wijze van aansturen fundamenteel te veranderen? Wat is dan een passende hoofdstructuur? Wat sluit het beste aan bij de dynamiek van uw organisatie en bij uw ambities voor de toekomst?  Via vijf verschillende structuurvarianten met de bijbehorende voor- en nadelen wordt hierop ingegaan met de tip wat u ook doet, ga het ‘diep organiseren’. 

Harrie Aardema

Hoogleraar publiek management / partner Open Universiteit  / BMC Expertise: Innovatie organisatie(cultuur), leiderschap, planning & control Projecten: "Diep Organiseren" 

Presentatie

PowerPoint

Spinnenwebconcept

Inrichting organisatie

Notities

3 thema's, Planning & Control, Leiderschap & Cultuur, Organisatieontwikkeling

ontmaskeren, 'dynamiek van niet veraneren', georganiseerde hypocrisie, vasthouden aan zekerheden ..., structuur, missie, visie, strategie, planning & control, helpen ipv bureaucratie, doel: wat is er werkelijk aan de hand, mensen doen alsof

veranderende context, |, bestuurders in knel, Thorbecke wankelt, media, stapelen, vroeger notities, nu samenwerkingsverbanden, |, decentralisaties, bezuinigingen, digitalisering, generatiewisseling, sociaal constructionisme, achteraf betekenis vinden, zingeving, diep organiseren, plattere pyramides, opener aan de onderkant, flexibeler schillen, op maat, compacter, flexibler, opener, ketens, netwerken, diep sturen, speelvelden, intern, extern, processen, teams, op maat, situationeel, P&C, helpend, confronterend, o.a. klagen over aanspreekbaarheid, competenties van inhoud naar regie, kloof tussen burgers en overheid vergroten, diep veranderen, organisch & incrementeel, kleine stappen, Soll => Ist, 'wie moet reorganiseren is te laat'

spinnenwebconcept, 10 jaar, geweldig, toch iets laten liggen ..., beleidsgeneratie, secretariemodel, sectoren-/dienstenmodel, niet gekanteld afdelingenmodel, kanteling 'logica van de burger', gekanteld directie- / afdelingenmodel, zelfsturend teammodel, vraagt ander leiderschap, situationeel/verbindend leiderschap, systeemdoorbrekend leiderschap, persoonlijk leiderschap?, verbinding met de politiek, geen model, maar wel vakgroepen ...

uitgaan van processen/frontlijn, verband, nieuw organiseren, nieuw leiderschap

vervolgonderzoek

|, zelf betekenis geven, managers denken dat ze van betekenis zijn, dus rem om voor verandering te zorgen, verbinden leiderschap, samenleving, politiek, zelf

In gesprek over de praktijk

Hoe Heemstede werknemers aan zich bindt

De gemeente is de leukste werkgever, omdat het werk zo divers is”, stelt de gemeentesecretaris. Maar de ene gemeente is de andere niet en ze hebben allemaal te maken met de vergrijzing van werknemers. Vandaar dat Heemstede haar best doet werknemers aan zich te binden en nieuw talent enthousiast te maken in deze gemeente aan de slag te gaan.  Gemeente Heemstede is de winnaar van de TelewerkJaarprijs 2011. Deze prijs wordt toegekend aan de organisatie die Het Nieuwe Werken (HNW) het meest succesvol heeft ingevoerd en een voorbeeld is voor andere organisaties.  

Willem van den Berg

Marcel Appels

info's, Heemsteedse manier van werken, 8 gouden regels, het verhaal van Heemstede in een PDF

Notities, inleiding, Heemstede, 26.000 inwoners, oud raadhuis, herontwikkelen, 3000 m2 erbij ..., concept flexkantoor Den Bosch, copy-paste!, interne aanpak vanuit 'waartoe zijn wij op aarde', mensen, voorbereiden, geen eigen werkplek, zelf ook niet ..., soorten plekken (o.a. rust), als leidinggevende er anders in staan, mensen, ruimte geven, zelf aan de bak, doel = diensten verlenen, |, burger, bestuur, elkaar, eminent!, hoe kunnen we mensen helpen?, geen kastje naar muur, geen paarse krokodillen, waarstaatjegemeente.nl, plaats 1, trots, later: prijzen vermijden, teveel aandacht voor organisatie, arrogantie, vragen, hoe wethouders meekrijgen?, krijgen ook minder ruimte ..., binnen termijn opgeleverd, later trots, zeker toen beter gescoord bij dienstverlening, nu wel bezuiniginegn voor de deur ..., tip voor ons, proberen te leren (vb. Den Bosch), concepten, HNW, paarse krokodil, met toepassing van regels absurde situaties, vermijden, door veel praten, eens per 4 weken voor de groep staan, kracht van herhaling, ook luisteren, stap voor stap cultuurverandering, gewoon dingen regelen, gewoon mensen van dienst zijn, maar wel verschillen in burgers ..., geen plannen, maar 'vanplannen', basale wil hebben mensen goed te bedienen, wanneer niet de luxe van kunnen investeren, principe niet anders, randvoorwaarden deze keer erg gunstig, burger, =, klant, kiezer, belastingbetaler, Heemstede op 1 op alle aspecten, door excellente dienstverlening => positieve scope!, A'dam wellicht wat lastiger, burger, mondig, kritisch, niet doen helpt ook niet, proberen bevolking te betrekken, burger in beweging door vertrouwen te geven, "wie wil helpen" => participtie, Heemsteeds middenveld is goed verzorgd, vasthouden door doorgaan!, maar pallet nu nieuw door bezuinigingen, we hebben hardstikke goed ambtenarenapparaat, als wij het niet kunnen kunnen anderen het zeker niet, KTO-resultaten, in verleden bovengemiddeld, door permanent opleidingstraject, door veel aandacht geven, geen protocollen, vastgelegd remt af, het werkt gewoon!, nabranders, dienstverlening centraal, waartoe zijn wij op aarde, kernwaarden, als leiding faciliteren dat mw's dat op eigen manier kunnen doen, gewoon beginnen!, zonder plan, gewoon aan de slag, HNW, meer transparantie, kwaliteitsverbetering, dienstverlening, samenwerking, elke vrijdagmiddag opleiden, aansluiten bij wensen mensen!, moet gebruikt worden, achteraf acterend vanuit generatiekloof, blijkt gewoon te werken

De massa gaat meepraten en meebeslissen

Wat als de burger het beter weet? Door gebruik te maken van social media en crossmedia, ontstaan er mogelijkheden om dienstverlening door overheden en uitvoeringsorganisaties te verbeteren en tegelijkertijd de burger en overheid dichter bij elkaar te brengen.  Gemeente Smallingerland is i.s.m. The Crowds een bijzonder project gestart met inzet van crowd sourcing. The Crowds staat bekend om zijn innovatieve kracht die bevestigd is met diverse binnen en buitenlandse prijzen.  

Wessel de Valk

het verhaal van Wessel in een PDF

Notities, inleiding, met aantal voor onszelf begonnen, veel Internet, vooral social media, Twitter nu 5 jaar oud, wijkontwikkeling 4,5 jaar geleden, door de massa, maar was het niet ..., burger niet gewend iets te doen op Internet, op zaterdag voordoen op computer, maar ook: geen bezwaarschriften, wethouders en ambtenaren werden aan de kant geschoven ..., door goede uitleg over experiment, andere rol burger aangeven, nu zijn mensen beter thuis op Internet, intussen nieuwe projecten, 'massa' betrekken, moet wel passen, geld, bestemming, nu is meedoen veel eenvoudiger (o.a. door beschikbare techniek), wel veel grijze mannen die komen zeiken in de zaaltjes, maar ouders/kinderen/... komen wel op een platform, wel, sturen, bij de hand nemen, doelgroepgericht, open doorrekenen, het toeval organiseren, plattere org's maakt samenwerking eenvoudiger, niet, met projectontwikkelaars, massa laten beslissen = invloed geven, Maastricht: omzetprobleem, gewoon even vragen!, maar idee oplossing is er vaak al, Smallingerland, wel beginnen met een vorm van kadering, IJslandvoorbeeld, grondwet door bevolking in 3 maanden herschreven, NL???, Heemstede?, speelbos gerealiseerd via social media, door de kinderen, naar gemeentehuis gelokt, ontwikkelen groenstructuur in wijk, nabranders, wijbouweneenwijk.nl, zonder beleidsambtenaren, participerende burgers zonder kader - wisdom in the croud, niet iedere 6 weken vergaderen, maar communityplatform

Veranderen van binnenuit AMBTENAAR 2.0

Ambtenaar 2.0 is een netwerk van mensen binnen en buiten de overheid die samen werken aan overheid 2.0. Om de overheid beter, leuker en meer 2.0 te maken zijn initiatiefrijke ambtenaren nodig die over de grenzen van hun organisatie heen kijken en aan de slag willen met de nieuwe mogelijkheden en middelen. Nederland heeft meer ambtenaren 2.0 nodig. 

Marie-Louise Borsje

Organisatieadviseur Ministerie van EL&I Expertise: (Organisatie)ontwikkeling bij de overheid irt web 2.0 Projecten: Programma Ambtenaar 2.0 en TEDxBinnenhof 

Presentatie

Jennifer Pahlka: Coding a better government

Notities

Internet 2.0, steeds meer 2-richtingverkeer, gevolgen voor overheid

organisatie, mensen staan steeds meer aan rand van organisatie, vervaging, werk, privé, kennis/cocreatie, plattere structuren, minder hiërarchie, het gaat steeds meer om verbindingen, georganiseerde bende, reorganisatie = verbindingen weghalen

werkwijze, steeds minder procesmatige aanpak, computer = samenwerkapparaat, nog verder te ontwikkelen, oude bureaus/computer terugzetten zodat mensen merken dat dat niet meer werkt ..., SG checkt wie op tijd is

leiderschap, toe aan verandering???, leider als schoolmeester???, in netwerk leider =, verbinder, enthousiasmeerder

cocreatie, met # mensen aan de slag, niet gevoel te werken, maar toch een fantastische dag, samen verantwoordelijk voelen

ambtenaar 2.0, organisatie, 2 betaalde krachten, ontstaan vanuit LNV, netwerk, kracht als overheid, zit in mensen die we kennen, community, organiseren, aandacht geven, leerpunten, van onderaf, geeft energie, geld, vragen om weinig geld - je stelt niets voor, gaat over status, omkeren?, status, o.a. bij leiderschap, waarom???, authenticiteit, intrinsieke motievatie

nabranders, veel met weinig voor elkaar krijgen, goedkoper, met betere overheid, hiërarchische overheid is grootste belemmering, moet als ambtenaar stevig in je schoenen staan, moeilijker om met elkaar kennis te delen, "dat doen wij eigenlijk nooit", wij zijn geen bedrijfsleven, wij zijn anders

Jonge ambtenaren doen en willen het anders

Bij Gemeente Alphen aan den Rijn werken veel enthousiaste jonge ambtenaren. Deze nieuwe generatie werkt op een andere manier dan de oude garde en kijkt op een andere manier naar de organisatie. Daaruit is het jongeambtenarennetwerk DNA (De Nieuwe Ambtenaar) opgericht.  

DNA

Esther Overbeek

Frans Rewijk

Marcel van Dijk

Inge Logtmeijer

info's

artikel Aart Bontekoning

Prezi

stellingen

De nieuwe ambtenaar is geboren tussen 1970 en 1990, eens, jongere generatie is inderdaad anders ..., maar er zijn er die jong van geest blijven!, oneens, vernieuwend en verfrissend niet afhankelijk van leeftijd, DNB, raakvlakken met andere generaties, kenmerken, bevlogenheid, betrokkenheid

Ik ben goed op de hoogte van de meerwaarde van de jonge generatie binnen mijn organisatie, eens, jonge ambtenaren meest open, nieuwe vormen van werken, contactopname, bereid tot proberen, midden, werk alleen, wat lastig, oneens, weet niet altijd hoe brein jongeren werkt, DNA, oudere generatie steunt jongere, jongere generatie: bereidheid van oudere te leren

Een jong ambtenarennetwerk kan grote veranderingen bewerkstelligen binnen een organisatie, eens, mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn kunnen iets bereiken, geef jongeren het zetje om zich niet aan te passen, midden, jongeren in eigen organisatie onzettend sloom, oneens, onvoorstelbaar hoe bejaard sommige jongeren zijn - niet fris, DNA, platform Alphen geeft impuls, maar je kunt het niet alleen, dus samen doen!, maak gebruik van degenen die het verschil willen maken

Ik moedig het ontstaan van een jonge ambtenaren netwerk aan, maar stel hier liever wel kaders aan, eens, eigen kaders aangeven ..., oneens, om te beginnen, DNA, kracht gehaald uit zelf doen, gemeentesecretaris: wel beetje geld nodig, vb. mail, van wie, door wie, wiens tijd, leidingevenden zaten er een beetje mee

Ik ondersteun het ontstaan van een jonge ambtenarennetwerk, het is echter gewenst dat activiteiten zoveel mogelijk in eigen tijd worden georganiseerd, eens, je wilt iets graag dus prima ook buiten werktijd, misc, hoe om te gaan met uitvoerders (ploegendienst e.d.), belangrijk om met uitvoerders rekening te houden, oneens, vakantie niet boeken tijdens werktijd, maar DNA-activiteiten wel ..., het gaat om resultaten boeken, hoe is niet van belang, DNA, nondiscussie, meeste functies bieden voldoende flexibiliteit, maak niet uit in wiens tijd, het moet in tijd

nabranders, iedereen moet zich daar in thuis kunnen voelen, sluit mooi aan, klopt, ook zaal gaat mee

Veranderen om de nieuwe generatie te binden en te boeien

Generatieverschillen in organisaties Veranderen van leidersschapstijl Veranderen van de werkcultuur

Mathieu Weggeman

Prof.dr.ir. M.C.D.P. Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven (www.tue.nl). Daarnaast voert hij een eigen praktijk als bestuursadviseur (dachthetwel@planet.nl). Bovendien is hij lid van de Raad voor Cultuur, strategic associate bij Squarewise Amsterdam en commissaris van ondermeer Brainport Development Eindhoven en Buurtzorg Nederland. Mathieu Weggeman heeft als focus voor zijn onderzoek gekozen voor het begrijpen en verklaren van innovatieprocessen in technologie-, kennisintensieve en culturele organisaties. Zijn bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het leidinggeven aan professionals, het realiseren van collectieve flow in teams en organisaties en de werkwijzen van de netwerkgeneratie (zoals crowd sourcing). In de tijd dat hij werkte voor de Raad van Bestuur van Philips, leerde hij het vak ondermeer van meesters als C.K. Prahalad en Sumantra Ghoshal. Verder was hij partner bij Twynstra Gudde Management Consultants en Chef Innovatie bij de Baak Managementcentrum VNO-NCW. In zijn adviespraktijk houdt Weggeman zich onder meer bezig met het ontwerpen van de inrichting en besturing van professionele organisaties, het faciliteren van een innovatie- en kennisvriendelijke cultuur, de productiviteit van Werknemer 2.0 en het stimuleren van de esthetiek van werkprocessen. 

presentatie

Notities

1,5 miljoen ZZP-ers, organisatiegevangenis ontvlucht

Jan, hoe lang moet jij nog? Nog 2 jaar en dan ben ik vrij!

onderzoek: verschillen huidige en toekomstige 'bestuurders'

babyboomer: "als het anders moet dan hoor ik het wel"

neuronenbundels netwerkgeneratie zijn sterker ontwikkeld

De wereld van Sam (KPN)

Philps: nooit weer met zo'n powerteam ...

Blackberry's zijn niet voor alle advocaten ...

nabranders, rel-relatie - niet bang, value driven jongeren, we moeten interesse tonen, smartphone: geld besparen door WhatsAppen, hoe houdt je mensen bij je?, continue leerstand, beleid op maken ..., leidinggeven is maatwerk leveren, gebruik maken van natuurlijk gedrag mensen, expliciet maken waarom het leuk is bij gemeente te werken, inzicht in mezelf gekregen, voel me beter thuis bij huidige generatie, betekenis geven aan gemeenschap, MW: ondanks duidelijke uitleg toch goed begrepen, mensen die veel van spreadsheets houden vind ik wel verdacht

What changed your mindmap?

Henk Hogeweg

Henk Hogeweg MBA (1964), bedrijfseconoom en organisatieanarchist, begon zijn carrière als politieagent in Amsterdam om na zeven jaar zijn loopbaan te vervolgen in het bedrijfsleven. Gedurende 20 jaren werkte hij in diverse financiële posities (van credit management tot controller tot financieel directeur) bij diverse organisaties (van vaccins en elektronica voor vliegtuigsystemen tot productie van toiletpapier). In 2000 trad hij toe tot de maatschap van Overmars Organisatie Adviseurs, maar verhuisde in de zomer van 2003 verhuisde met zijn gezin naar Seoul, Zuid-Korea, om als CFO bij een farmaceutisch bedrijf te gaan werken. Na terugkomst in Nederland werkte Henk tot eind 2008 als senior consultant en interim manager voor Finext te Voorburg. Vanaf 2009 koos Henk weer voor zelfstandigheid en werkt hij als organisatieadviseur en interim manager Finance in de netMerk-organisatie DeLimes I nieuw organiseren te Zwammerdam. Terugkerende thema’s in zijn projecten zijn: finance, project management, Rijnlands organiseren, veranderen, organisatieontwikkeling, inspireren, strategie en innovatie.  Henk is coauteur van het boek “Inleiding in het Chaosdenken”, medeoprichter van de Stichting Chaosforum.com en bestuurslid van Stichting Vanwoodman.com. Hij schrijft columns voor Organisatieactivist.nl en recensies voor Managementboek.nl te Schiedam.  

Hans Terhurne

Hans Terhurne (1951) noemt zichzelf ‘Organisatie Visualist’ – samen met betrokken in kaart brengen wat er speelt leidt tot betrokkenheid, een gemeenschappelijk beeld en commitment m.b.t. mogelijke vervolgstappen. Gereedschappen die hij daarbij gebruikt zijn bijvoorbeeld  Mind Mapping, Process Mapping en Decision Mapping. Daarnaast is Hans gecertificeerd als ‘Deskundige in het hanteren van Creatieve Denktechnieken’ om zich daarmee, waar nodig buiten gebaande paden te begeven.  De carrière van Hans begon als technisch trainer bij ITT in Stuttgart om, na terugkomst naar Nederland, een trainingscentrum op te zetten bij Siemens. Hij was daar ook enkele jaren actief als change manager. Trainen en faciliteren zijn nog steeds zijn kernkwaliteiten die hij tegenwoordig als zelfstandig organisatieadviseur bij CreaMatics inzet om, met ondersteuning van genoemde gereedschappen organisatieveranderingen te bewerkstelligen.  Hans schreef twee boeken: ‘Innovatie door Creativiteit’ (in 2010 ook in het Engels uitgegeven) en ‘Process Mapping’. 

zie 'nabranders'

Tweets

Vandaag bij veranderkunde voor de overheid. Beloofd een interessante dag te worden #vkoverheid 4sq.com/JSZN8D

Zolang we niet uit onze comfortzone komen is het moeilijk om echt te veranderen #vkoverheid

Bij #vkoverheid in Maarssen: inzichten over veranderen bij de overheid

Gem.secr. Heemstede over veranderingen: we maken nergens een plan voor, maar we zijn wel iets van plan. #vkoverheid

Mathieu Weggeman over generaties binden en boeien en veranderen #vkoverheid yfrog.com/nzyzfldj

Mathieu Weggeman: de oudere generatie zou zich meer moeten verdiepen in de jongere generatie. #vkoverheid

Met DNA een erg leuke sessie gegeven voor verandermanagers, over de veranderkracht van een jonge ambtenarennetwerk #vkoverheid

Prof Weggeman 'golf is een dure vorm van wandelen' #vkoverheid

Sprekers #vkoverheid bedankt! Het was een mooie dag dankzij jullie.

Deelnemers #vkoverheid bedankt voor jullie aanwezigheid en enthousiasme!

Inspiratie van sprekers seminar veranderkunde kunnen overdenken tijdens het geven van spinningtraining. Ik kan multitasken-). #vkoverheid

Interessante links

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

#vkoverheid