การสร้างเกม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การสร้างเกม by Mind Map: การสร้างเกม

1. คนเล่นเกม

1.1. ลูกค้าที่สร้างผลกำไรหรือมีผลกับรายได้สูงสุด

2. สตรีมเมอร์

2.1. ในการช่วยนำเสนอตัวเกม เพื่อเข้าถึงกับกลุ่มผู้คนที่เล่นเกมได้ง่ายขึ้น

3. Game Designing

3.1. InterActive Design

3.1.1. การออกแบบระบบควบคุมภายในเกม

3.2. Graphic Design

3.2.1. หลักการออกแบบกราฟิกสวยงามเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้เล่นได้

3.3. Storyboard Designer

3.3.1. การเล่าเรื่องด้วยภาพ การอธิบายการเคลื่อนไหวไปมาของศัตรูภายในเกม

3.4. Game Play Design

3.4.1. ลักษณะการเล่นหลักของเกม กฎข้อบังคับภายในเกมเกมเพลย์

4. งบประมาณ

4.1. ค่าจ้าง

4.1.1. ค่าจ้างพนักงาน ค่าจ้างในงานออกแบบ ค่าอุปกรณ์ Game Tester

4.2. ค่าลิขสิทธิ์

4.2.1. ค่า Engine พัฒนาเกม ค่าอุปกรณ์ Hardware /Software

4.3. ค่าโปรโมต/จัดจำหน่าย

4.3.1. ค่าจ้างโมษณา ผ่านสื่อต่าง ค่าแบ่ง%ให้กับร้านค้าที่จัดจำหน่าย

5. ระยะเวลา

5.1. ออกแบบโครงสร้างเกม

5.1.1. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานเขียนโครงสร้างพร้อมออกแบบและพัฒนาเกม

5.2. นำเสนอตัวอย่างเกม

5.2.1. เผยแพร่ตัวอย่างเกมพร้อมรับคำวิจารณ์จากคนเล่นเกมเพื่อมาปรับปรุง

5.3. ปล่อยขายตัวเกม

5.3.1. หาเวลาปล่อยตัวเกมของเราที่จะไม่ให้ทับหรือใกล้กับเวลาปล่อยขายของเกมอื่นๆ

6. บุคลากร

6.1. ศักยภาพ

6.1.1. ประสิทธิภาพหรือประสบการณ์ในการทำงานเพื่อทำให้งานลุล่วงได้

7. กลุ่มเป้าหมาย