Dasar-dasar Kerajaan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dasar-dasar Kerajaan by Mind Map: Dasar-dasar Kerajaan

1. Dasar Pendidikan Kebangsaan

1.1. Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956

2. Dasar Kebudayaan Kebangsaan

2.1. Dilancarkan pada 1971 menjadi garis panduan dalam membentuk, mewujudkan dan mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa

3. Rukun Negara

3.1. Secara rasminya diisytiharkan sebagai ideologi negara pada 31 Ogos 1971

3.2. Rentetan daripada peristiwa 13 Mei 1969

4. Dasar Ekonomi Baru

4.1. Dilaksanakan bagi tempoh 1971-1990 yang merupakan satu rancangan pembangunan ekonomi dan perpaduan negara dalam konteks masyarakat pelbagai kaum

5. Dasar Pandang Ke Timur

5.1. Dilaksanakan agar dapat menerapkan nilai-nilai dan amalan kerja yang positif dari negara Jepun dan Korea Selatan yang telah diubahsuai sejajar dengan keperluan negara.

6. Dasar Pertanian Negara

6.1. Objektifnya ialah memaksimumkan pendapatan sektor pertanian

7. Dasar Penswastaan

7.1. Konsep penswastaan bermaksud pemindahan kepentingan atau pelaburan kerajaan yang tertentu kepada sektor swasta

8. DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM

8.1. Bermatlamatkan untuk membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang bermaruah, beridentiti kukuh dan disegani oleh masyarakat lain, menghapuskan sikap negatif dalam menjalankan tugas dan untuk menghasilkan perkhidmatan yang bermutu