миний ойлгосон хими

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
миний ойлгосон хими by Mind Map: миний ойлгосон хими

1. шилжилтийн металл

1.1. Cr Fe Mn Cu Ag Au...

1.2. тэд металл металл бишийн хоронд байрлана

1.3. нягт их, хайлах буцлах цэг өндөр

1.4. өнгөт нэгдэл үүсгэдэг

1.5. 40 элемент багтана

1.6. 4-7 үе lllB-llB оршино

2. холимгийг ялгаж салгах

2.1. нэрэх

2.1.1. энгийн

2.1.2. салгаж

2.2. тунгаах

2.3. шүүх

2.4. талсжуулах

2.5. соронзоор ялгах