Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BIBLIJA by Mind Map: BIBLIJA

1. SVETO PISMO

2. STARI ZAVJET

2.1. Stari zavjet obuhvaća 39 protokanonskih i sedam deuterokanonskih knjiga

2.2. Stari zavjet pisan je hebrejskim jezikom

3. NOVI ZAVJET

3.1. obuhvaća 27 knjiga: četiri Evanđelja (Marko, Matej, Luka i Ivan), Djela apostolska, 21 poslanicu (14 Pavlovih i 7 apostolskih) i Otkrivenje

4. KRŠĆANI I ŽIDOVI

5. Biblija se danas smatra najprodavanijom knjigom svih vremena.

6. 73 KNJIGE

7. Židovi je nazivaju Tora

8. Autografi biblijskih knjiga ne postoje, nego mnogobrojni njihovi prijepisi, tzv. tekstualni svjedoci.

9. Kanon Svetog pisma

10. Biblija je istodobno i ljudska i Božja riječ.

11. Zagrebačka biblija