Biologinen psykologia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Biologinen psykologia by Mind Map: Biologinen psykologia

1. hermoston ja hormonien merkitys ihmisen ja eläinten toiminnassa.

2. hermosto

3. Biologinen psykologia tutkii aivotoiminnan ja ihmisen käyttäytymisen välisiä suhteita Lähtökohtana biologia

4. hermosolouihin ja niiden sähkökemialliseen viestintään perustuva tiedonvälitys- ja säätelyjärjestelmä --> oleellisesti liittyy aivojen toimintaan

5. hormonit

6. Hormoni on elimistön hitaaseen viestintäjärjestelmään liittyvä endogeeninen viestinvälittäjä

7. Biologisesta psykologiasta käytetään usein nimitystä neuropsykologia, jolla viitataan aivojen toimintaan.

8. Biologisesta näkökulmasta tutkitaan lajien ja yksilön kehitystä. On tutkittu, että yksilön ja lajien kehityksessä on samansuuntaisia piirteitä.

9. Kehityksen biologiset taustatekijät: geenit, periä, motoriikka, temperamentti, hermosto, aivot

10. Kehon ja aivojen vaikutus mieleen ja psyykkeeseen

11. platisuus = aivojen muovaantuvuus