Тема: Методика використання історичних джерел на уроках історії в 6-8-х та 9-11-х класах

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Тема: Методика використання історичних джерел на уроках історії в 6-8-х та 9-11-х класах by Mind Map: Тема: Методика використання історичних джерел на уроках історії в 6-8-х та 9-11-х класах

1. Формування мети: теоретичне обґрунтування, розробка та практична перевірка методики використання історичних джерел на уроках історії в 6-8-х та 9-11-х класах.

1.1. 1. Дати визначення основним поняттям дослідження

1.1.1. 1.1 Проаналізувати підходи до визначення поняття: "історичне джерело"

1.1.2. 1.2 Проанаілзувати підходи до визначення поняття "історичний документ"

1.1.3. 1.3 Зіставити поняття "історичне джерело" та "історичний документ"

1.2. 2. Виокремити підходи до класифікації історичних джерел

1.2.1. 2.1 Проаналізувати підходи педагогів-методистів

1.2.2. 2.2 Проаналізувати підходи істориків та джерелознавців

1.3. 3. Визначити особливості використання історичних джерел в 6-8-х та 9-11-х класах

1.3.1. 3.1 Визначити вікові особливості учнів 6-8-х класів

1.3.2. 3.2 Визначити вікові особливості учнів 9-11-х класів

1.3.3. 3.3 Визначити ключові компетентності, які мають бути сформовані шляхом використання історичних джерел на уроках історії

1.4. 4. Проаналізувати методологічний досвід використання історичних джерел на уроках історії

1.4.1. 4.1 Визначити критерії відбору історичних джерел

1.4.2. 4.2 Проаналізувати алгоритми роботи з історичними джерелами для 6-8-х та 9-11-х класів

1.4.3. 4.3 Оцінити ефективність різних типів історичних джерел

1.5. 5. Розробити та проаналізувати методичну розробку уроку з широким використання історичних джерел в 11 класі.

1.5.1. 5.1 Розробити методику проведення уроків історії з широким використанням історичних джерел

1.5.2. 5.2 Провести експериментальні уроки для перевірки ефективності запропонованої методики

1.5.3. 5.3 Шляхом тестування та анкетування оцінити ефективність методики

1.5.3.1. Підведення підсумків

1.5.3.1.1. Оформлення результатів дослідження