Get Started. It's Free
or sign up with your email address
İyonik Bağ by Mind Map: İyonik Bağ

1. metal-ametal

2. elektron alış verişi

3. İyonlar arasında düzgün kristal örgü yapısı

4. En küçük yapısı: Birim hücre

5. Katı halleri elektriği iletmezken, sıvı halleri iletir.

6. Suda iyonlaşarak çözülür.

7. Sulu çözeltileri ve sıvı halleri elektriği iletir. Bu durum kimyasaldır.

8. Erime ve kaynama noktaları yüksektir.

9. Oda koşullarında katı halde bulunur.