ΡΥΠΑΝΣΗ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ΡΥΠΑΝΣΗ by Mind Map: ΡΥΠΑΝΣΗ

1. ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

1.1. ΧΛΩΡΙΔΑ

1.1.1. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

1.2. ΩΚΕΑΝΟΙ

1.2.1. ΘΕΙΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

1.2.2. ΚΥΜΑ

1.2.2.1. ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ

1.2.2.2. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΙΩΡΗΜΑΤΑ

1.2.2.2.1. ΜΕΙΩΣΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

1.3. ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

1.3.1. ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

1.4. ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ

1.4.1. ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΘΕΙΟΥ

1.4.2. ΜΕΘΑΝΙΟ

1.4.3. ΥΔΡΟΘΕΙΟ

2. ΑΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ

2.1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

2.1.1. ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

2.1.1.1. ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΘΕΙΟΥ

2.1.1.2. ΟΞΕΙΔΙΑ ΑΖΩΤΟΥ

2.1.2. ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

2.2. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

2.2.1. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

2.2.1.1. ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ

2.2.1.1.1. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

2.2.1.1.2. ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ

2.2.1.2. ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

2.2.1.3. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

2.2.1.3.1. ΟΖΟΝ

2.2.1.4. ΟΞΕΙΔΙΑ ΑΖΩΤΟΥ

2.3. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

2.3.1. ΚΑΠΝΟΣ

2.3.2. ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΘΕΙΟΥ

2.3.3. ΟΞΕΙΔΙΑ ΑΖΩΤΟΥ

3. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ

3.1. ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΘΕΙΟΥ

3.1.1. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

3.1.2. ΑΛΟΙΩΣΗ

3.1.2.1. ΒΛΑΣΤΗΣΗ

3.1.2.2. ΜΕΤΑΛΛΑ

3.1.2.3. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

3.1.3. ΜΕΙΩΣΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

3.1.4. ΟΞΥΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ

3.2. ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ

3.2.1. ΚΑΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

3.2.2. ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

3.2.3. ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ/ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

3.2.4. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

3.2.5. ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

3.2.6. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΟΡΑΣΗΣ

3.2.7. ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ/ΚΟΠΩΣΗ/ΔΥΣΠΝΟΙΑ

3.2.8. (ΘΑΝΑΤΟ)

3.3. ΟΞΕΙΔΙΑ ΑΖΩΤΟΥ

3.3.1. ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑ/ΥΛΙΚΑ

3.3.2. ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ

3.3.3. ΜΕΙΩΣΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

3.3.3.1. ΝΕΦΟΣ

3.4. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

3.5. ΟΖΟΝ

3.5.1. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝ.+ΟΞ.ΑΖΩΤΟΥ+ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ

3.6. ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

3.6.1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

3.6.1.1. ΤΣΙΜΕΝΤΟ

3.6.1.2. ΓΥΨΟΣ

3.6.1.3. ΧΥΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ

3.6.2. ΓΕΩΡΓΙΑ

3.6.3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

3.7. ΜΟΛΥΒΔΟΣ

3.7.1. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

3.7.2. ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

3.7.3. ΒΑΡΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

3.7.4. ΧΥΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ

3.7.5. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

3.7.6. ΚΑΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ