Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Coğrafya by Mind Map: Coğrafya

1. Koordinat Sistemi

1.1. Paralel

1.2. Enlem

1.3. Meridyen

1.4. Boylam

2. Zaman Kavramı

2.1. Yerel Saat

2.2. Uluslararası Saat

2.3. Ulusal (Ortak) Saat

2.4. Tarih Değiştirme Çizgisi

3. Konum

3.1. Mutlak Konum

3.2. Göreceli Konum

4. Türkiye'nin Coğrafi Konumu

4.1. Mutlak Konumu

4.1.1. Türkiye, 36° kuzey enlemi ile 42° kuzey enlemi arasında ve 26° doğu boylamı ile 45° doğu boylamı arasında yer alır.

4.2. Göreceli Konum