PROGRAM GELİŞTİRME

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PROGRAM GELİŞTİRME by Mind Map: PROGRAM GELİŞTİRME

1. Modelleri

1.1. Tyler Modeli

1.2. Taba Modeli

1.3. Taba-Tyler Modeli

1.4. Sistem Yaklaşımı

1.5. Rasyonel Model

1.6. Süreç Yaklaşımı

1.7. MEB Yaklaşımı

2. Tasarım Yaklaşımları

2.1. Konu Merkezli Daimicilik ve Esasicilik

2.1.1. Konu Tasarımı

2.1.2. Disiplin Tasarımı

2.1.3. Geniş Alan Tasarımı

2.1.4. Süreç Tasarımı

2.1.5. Disiplinlerarası Tasarım

2.2. Öğrenen Merkezli İlerlemecilik

2.2.1. Çocuk Tasarımı

2.2.2. Yaşantı Tasarımı

2.2.3. Romantik (Radikal) Tasarım

2.2.4. Hümanist Tasarım

2.3. Sorun Merkezli Yeniden Kurmacılık

2.3.1. Yaşam Şartları Tasarımı

2.3.2. Toplumsal Sorunlar ve Yeniden Kurmacılık

2.3.3. Çekirdek Tasarım

3. Planlanması

3.1. Çalışma Gruplarının Oluşturulması

3.1.1. Karar ve Koordinasyon Grubu

3.1.2. Çalışma Grubu

3.1.3. Danışma Grubu

3.2. Çalışma Zamanının Planlanması

3.2.1. PERT İşlem Ağı

3.2.2. İşlem Zaman Çizelgesi

3.2.3. Akış Çizgisi

3.3. İhtiyaç Belirleme ve Analiz

3.3.1. Analiz

3.3.1.1. Farklar

3.3.1.2. Betimsel

3.3.1.3. Demokratik

3.3.1.4. Analitik

3.3.2. Saptama

3.3.2.1. Delphi (Anket)

3.3.2.2. Progel Dacum

3.3.2.3. Meslek Analizi

3.3.2.4. Gözlem

3.3.2.5. Görüşme

3.3.2.6. Kaynak Tarama

4. Tasarı Hazırlama

4.1. Hedef

4.1.1. Yatay

4.1.1.1. Bilişsel

4.1.1.2. Duyuşsal

4.1.1.3. Psikomotor

4.1.2. Dikey

4.1.2.1. Uzak

4.1.2.2. Genel

4.1.2.3. Özel

4.2. İçerik

4.2.1. Doğrusal

4.2.2. Sarmal

4.2.3. Piramitsel

4.2.4. Modüler

4.2.5. Çekirdek

4.2.6. Konu Ağı - Proje

4.2.7. Sorgulama

4.3. Belirtke Tablosu

4.4. Eğitim Durumları

4.5. Sınama Durumları

5. Temel Kavramlar

5.1. Eğitim

5.1.1. Formal

5.1.2. İnformal

5.2. Öğretim

5.3. Öğrenme

5.4. Öğretme

5.5. Öğrenim

5.6. Program

5.6.1. Eğitim Programı

5.6.2. Öğretim Programı

5.6.3. Ders Programı

5.6.4. Örtük Program

6. Temelleri

6.1. Tarihi Temeller

6.2. Ekonomik Temeller

6.3. Toplumsal Temeller

6.4. Psikolojik Temeller

6.5. Felsefi Temeller

6.5.1. Felsefe Akımları

6.5.1.1. İdealizm

6.5.1.2. Realizm

6.5.1.3. Pragmatizm

6.5.1.4. Varoluşculuk

6.5.2. Eğitim Felsefesi

6.5.2.1. Daimicilik

6.5.2.2. Esasicilik

6.5.2.3. İlerlemecilik

6.5.2.4. Yeniden Kurmacılık