ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ by Mind Map: ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

1. ГОЛОВНІ

1.1. підмет

1.1.1. простий

1.1.1.1. одне слово

1.1.2. складений

1.1.2.1. два або більше повнозначних слова

1.2. присудок

1.2.1. простий

1.2.1.1. особове дієслово

1.2.2. складений

1.2.2.1. іменний

1.2.2.1.1. дієслово-зв'язка + іменна частина

1.2.2.2. дієслівний

1.2.2.2.1. допоміжне дієслово + інфінітив

2. ДРУГОРЯДНІ

2.1. означення

2.1.1. узгоджене

2.1.1.1. стоїть у тому самому роді, числі, відмінку, що й означуване слово

2.1.2. неузгоджене

2.1.2.1. має різні характеристики з означуваним словом

2.1.3. непоширене

2.1.3.1. виражене одним словом

2.1.4. поширене

2.1.4.1. виражене діє/прикметниковим зворотом

2.1.5. прикладка

2.1.5.1. імен. у тому самому роді і числі, що й означуване слово

2.2. додаток

2.2.1. прямий

2.2.1.1. дія спрямована на предмет; знах. відм.

2.2.2. непрямий

2.2.2.1. дія безпосередньо НЕ спрямована на предмет; усі інші відм., крім знах.

2.3. обставина

2.3.1. способу дії

2.3.1.1. спосіб або якість дії (як? яким способом?)

2.3.2. міри і ступеня

2.3.2.1. інтенсивність дії чи ознаки, міра їх вияву (як часто? якою мірою? скільки?)

2.3.3. місця

2.3.3.1. місце дії, напрямок руху (де? куди? звідки?)

2.3.4. часу

2.3.4.1. час дії (коли? доки? як довго? відколи?)

2.3.5. причини

2.3.5.1. причина дії або стану (з якої причини? через що? чому?)

2.3.6. мети

2.3.6.1. мета дії (навіщо? з якою метою? для чого?)

2.3.7. умови

2.3.7.1. умова, за якої відбувається або може відбутися дія (за якої умови?)

2.3.8. допусту

2.3.8.1. дія, що відбувається всупереч чомусь (незважаючи на що?)