EK FİİL (İ-)

Ek fiilin görevleri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EK FİİL (İ-) by Mind Map: EK FİİL (İ-)

1. Çekimli fiillere gelerek onları birleşik çekimli yapar.

1.1. Hikaye birleşik zaman (i-di)

1.1.1. geliyor i-di>geliyordu

1.1.2. gelecek i-di>gelecekti

1.1.3. gelmişti

1.1.4. geldiydi

1.1.5. gelirdi

1.1.6. gelmeliydi

1.1.7. gelseydi

1.1.8. geleydi

1.2. Rivayet birleşik zaman (i-miş)

1.2.1. geliyor i-miş>geliyormuş

1.2.2. gelecekmiş

1.2.3. gelmişmiş

1.2.4. gelirmiş

1.2.5. gelmeliymiş

1.2.6. gelseymiş

1.2.7. geleymiş

1.3. Şartlı birleşik zaman (i-se)

1.3.1. geliyor i-se>geliyorsa

1.3.2. gelecekse

1.3.3. geldiyse

1.3.4. gelirse

1.3.5. gelmişse

1.3.6. gelmeliyse

2. İsimlere gelerek onları yüklem yapar.

2.1. Ek fiilin görülen geçmiş zaman çekimi (isim + i-di)

2.1.1. güzel-idi>güzeldi, var i-di>vardı, benimdi, sadeydi, öğrenciydi

2.2. Ek fiilin öğrenilen geçmiş zaman çekimi (isim+ i-miş)

2.2.1. güzel i-miş>güzelmiş, seninmiş, çocukmuş, öğretmenmiş

2.3. Ek fiilin geniş zaman çekimi (isim + i-dir)(kip eki yok)

2.3.1. öğrenciyim(dir), öğrencisin (dir), öğrenci(dir), öğrenciyiz(dir), öğrencisiniz (dir), öğrenciler (dir) / öğrencidirler

2.4. Ek fiilin şart çekimi (isim + i-se)

2.4.1. öğrenci i-se-m>öğrenciysem, öğrenciysen, öğrenciyse, öğrenciysek, öğrenciyseniz, öğrenciyseler

3. Bu bahçede birbirinden güzel çiçekler var.

3.1. ismi yüklem yapmış.

3.2. ek fiilin geniş zaman çekimi

4. Akif her hafta sonunu kütüphanede geçirirdi.

4.1. Fiili birleşik çekimli yapmış.

4.2. geniş zamanın hikayesi

5. Beş dakika geç kalsaydın otobüse binemezdik.

6. onun buraya geliş sebebi belli.(dir)