Get Started. It's Free
or sign up with your email address
öğrenmek by Mind Map: öğrenmek

1. yazarak

2. okuyarak

3. uygulayarak

4. dinleyerek