Team GĐM Thảo Nguyễn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Team GĐM Thảo Nguyễn by Mind Map: Team GĐM Thảo Nguyễn

1. Hệ Thống

1.1. Team điều hành

1.1.1. GĐKD + Cố vấn

1.2. Team lãnh đạo

1.2.1. GĐKV ( y/c có 5 npp mỗi team )

1.3. Team NPP

1.3.1. y/c có 5 TĐL + 5 ĐL

2. Team Ads

2.1. Team bán lẻ Thảo Nguyễn

2.2. Team Bán lẻ NPP

3. Sàn TMĐT

3.1. Shoppee

3.2. Lazada

3.3. Sendo

3.4. Tiki

4. Google Adwork

5. Kênh Thị Trường