האם תכנית הליבה חשובה או לא?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
האם תכנית הליבה חשובה או לא? by Mind Map: האם תכנית הליבה חשובה או לא?

1. כן

2. לא

3. לא

4. כן