Akıl ve Zeka Oyunları

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Akıl ve Zeka Oyunları by Mind Map: Akıl ve Zeka Oyunları

1. Analitik Düşünme

2. Oyun

2.1. Sözel Oyunlar

2.2. Geometrik-Mekanik oyunlar

2.3. Akıl yürütme oyunları

2.4. Hafıza oyunları

2.5. Strateji oyunları

2.6. Zeka soruları

3. Beceri Temelli Öğrenme

4. Ders Kazanımları

4.1. Matematik

4.2. Türkçe

4.3. Hayat Bilgisi

4.4. Sosyal Bilgiler

4.5. Fizik

4.6. ........

5. Eğitim Seviyeleri

5.1. Anaokulu

5.2. İlkokul

5.3. Ortaokul

5.4. Lise

5.5. Üniversite

5.6. Yaygın Eğitim

6. Pratik Düşünme

7. Blişsel Gelişim

8. Hayatın Provası

9. Görsel Algı