การเปลี่ยนเเปลงเครือข่ายไร้สาย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเปลี่ยนเเปลงเครือข่ายไร้สาย by Mind Map: การเปลี่ยนเเปลงเครือข่ายไร้สาย

1. 1G

1.1. ยุคของโทรศัพท์เคลื่อนที่เเละเครือข่ายไร้สายเเบบเเอนนะล็อก โทรศัพท์มีขนาดใหญ่ สื่อสารด้วยเสียง ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

2. 2G

2.1. ยุคเเรกของโทรศัพท์เคลื่อนที่เเละเครือข่ายไร้สายเเบบดิจิทัล โทรศัพท์มีขนาดเล็ก มีจอภาพ สามารถส่งข้อความ เเละไฟล์ภาพขนาดเล็กได้

3. 3G

3.1. ยุคที่้เน้นการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ เเละรับส่งข้อมูลมัลติมีเดียได้

4. 4G

4.1. ยุคของเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงสามารถรับส่งข้อมูลชนิดต่างๆที่มีปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว

5. 5G

5.1. ยุคที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สามารถรับส่งข้อมูลที่มีความละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็วเเละทันที