การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายไร้สาย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายไร้สาย by Mind Map: การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายไร้สาย

1. 1G

1.1. ยุคของโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครือข่ายไร้สายแบบแอนะล็อก (analogsignal)โทรศัพท์มีขนาดใหญ่ สื่อสารด้วยเสียง ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน้ตได้

2. 2G

2.1. ยุคแรกของโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครือข่ายไร้สายแบบดิจิทัล(digitalsignal)โทรศัพท์มีขนาดเล็ก มีจอภาพสามารถส่งข้อความและไฟล์ภาพขนาดเล็กได้

3. 3G

3.1. ยุคที่เน้นการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถเชื่อมกับอินเทอร์เน็ต และรับส่งข้อมูลมัลติมีเดีย

4. 4G

4.1. ยุคของเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง สามารถรับส่งข้อมูลชนิดต่างๆที่มีปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว เช่น วิดีทัศน์ที่มีความละเอียดสูง

5. 5G

5.1. ยุคที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สามารถรับส่งข้อมูลที่มีความละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็วและทันที การเชื่อมต่อมีความเสถียร