การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายไร้สาย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายไร้สาย by Mind Map: การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายไร้สาย

1. 1G

1.1. ยุคโทรศัพท์เคลื่อนที่เเละเครือข่ายไร้สายแบบเเอนะล็อก(analogsignal)โทรศัพท์มีขนาดใหญ่สื่อสารด้วยเสียงไม่สามารถเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้

2. 2G

2.1. ยุคเเรกโทรศัพท์เคลื่อนที่เเละเครือข่ายไร้สายเเบบดิจิทัล(digitalsignal)โทรศัพท์มีขนาดเล้กมีจอภาพสามารถส่งข้อความเเละไฟล์ภาพขนาดเล็กได้

3. 3G

3.1. ยุคที่เน้นการรับส่งข้อมลูผ่านเครือข่ายไร้สายโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เเละรับส่งข้อมลูมัลติมีเดียได้

4. 4G

4.1. ยุคของเครือช่ายไร้สายความเร้วสูงสามารถรับส่งข้อมลูชนิดต่างๆที่มีปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว เช่น วีดิทัศน์ที่มีความละเอียดสูง

5. 5G

5.1. ยุคที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาสารถเชื่อมต่อได้อินเทอร์เน็ตได้มาสารถรับส่งข้อมลูมี่มีความละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็วเเละทันที การเชื่อมต่อมีความเสถียร