การประยุกต์ใช้5g

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์ใช้5g by Mind Map: การประยุกต์ใช้5g

1. รถยนต์ไร้คนขับ

1.1. เชื่อมต่อเซ็นเซอร์และอุปกรณ์จำนวนมาก

2. การพยากรณ์อากาศ

2.1. เมื่อตั้งใจไปส่วนสาธารณะแต่ตรวจสอบสภาพอากาศ

3. บ้านอัจฉริยะ

3.1. เมื่อออกจากบ้านเซ็นเซอร์ภายในบ้านจะสื่อสาร

4. การถ่ายทอดสด

4.1. ทำให้ผู้อื่นรับชมเหตุการณ์ได้ทันที

5. เทคโนโลยีvr

5.1. ทำให้ผูชมสามารถรับรู้ประสบการได้เหมือนเข้าชม

6. การเกษตรอัจฉริยะ

6.1. นำอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างงมาเชื่อมต่อกับโครงข่าย

7. หุ่นยนต์ควบคุ้มการทำงาน

7.1. สามารถควบคุ้มหรือทำงานได้

8. นวัดตกรรมการดูแลสุภาพ

8.1. อุปการณ์สวมใส่ติดตาม