หลักการทำงานของการขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าเเบตเตอรี่

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักการทำงานของการขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าเเบตเตอรี่ by Mind Map: หลักการทำงานของการขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าเเบตเตอรี่

1. เเบตเตอรี่

1.1. ทำหน้าที่เก็บพลังงานไฟฟ้า

2. ตัวควบคุม

2.1. ทำหน้าที่ควบคุมเเละเเปลงพลังงาน

3. มอเตอร์ไฟฟ้า

3.1. ทำหน้าที่เเปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นกล