รถยนต์ไฟฟ้า

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
รถยนต์ไฟฟ้า by Mind Map: รถยนต์ไฟฟ้า

1. รถยนต์ใช้เชื่อเพลิง

2. รถยนต์เเบตเตอรี่

3. รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด

3.1. คือรถยนต์ที่ทำงาน

4. รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง

4.1. เป็นรถย