KHÍ ÁP VÀ GIÓ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KHÍ ÁP VÀ GIÓ by Mind Map: KHÍ ÁP VÀ GIÓ

1. KHÍ ÁP

1.1. PHÂN BỐ

1.1.1. 7 đai khí áp , đối xứng qua hạ áp Xích đạo

1.1.2. Phân bố không liên tục

1.2. NGUYÊN NHÂN

1.2.1. Khí áp thay đổi theo độ cao.

1.2.2. Khí áp thay đổi theo nhiệt độ.

1.2.3. Khí áp thay đổi theo độ ẩm.

2. GIÓ

2.1. CÁC LOẠI

2.1.1. Giói mùa

2.1.2. Gió Mậu dịch

2.1.3. Gió Tây ôn đới

2.1.4. Gió địa phương