Heterojen Ağa Bağlı Öğrenme Ortamlarında Etkinlik ve Aktörlerin Çok Düzeyli Analizi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Heterojen Ağa Bağlı Öğrenme Ortamlarında Etkinlik ve Aktörlerin Çok Düzeyli Analizi by Mind Map: Heterojen Ağa Bağlı Öğrenme Ortamlarında Etkinlik ve Aktörlerin Çok Düzeyli Analizi

1. TRACES Analitik Çerçevesi

1.1. Nasıl Çalışır?

1.1.1. Kayıt Tutma (Süreç Takibi)

1.1.2. Olaylar Arasındaki Olasılıkları Belirleme

1.1.3. Oturumlar Arasındaki Etkileşimi Belirleme

1.1.4. Aktör-Aktör Arası Bağlantıyı Belirleme

1.1.5. Aktör-Yapay Yapı Arası Bağlantıyı Belirleme

1.2. Yapısı

1.2.1. Contingency (Olasılık) Grafiği

1.2.1.1. Proximal event: Zaman-mekansal olarak yakın olayların ilşki durumu

1.2.1.2. Adress&Reply: Belirli bir zaman diliminde kullanıcının yaptığı son katkı, ismi vs.

1.2.1.3. Same actor: Genel bir zaman diliminde kullanıcının yaptıkları, sürekliliği

1.2.1.4. Lexical overlap: Kelime örtüşmesi

1.2.2. Uptake (Kavrama) Grafiği

1.2.2.1. Her bir olay bir öncekinden nasıl etkilendiği ile ilgili çoklu olasılıklar belirler.

1.2.3. Sessions (Oturumlar)

1.2.3.1. Olaylar ve oturumlar arasındaki ilişkileri kümeler.

1.2.4. Sosyogramlar

1.2.4.1. Sosyal ağ analizi yöntemleri

1.2.4.2. İnsanlar arasındaki ilişkileri belirler.

1.2.4.3. Tek bağlantı

1.2.5. Asosyogramlar

1.2.5.1. İnsanlarla yapay yapı arasındaki ilişki.

1.2.5.2. Çift taraflı çok yönlü ağırlıklı çizge

1.3. Ne Yapar?

1.3.1. Medya, yer ve zamana dağılmış faaliyetleri izler.

1.3.2. Bunları soyut bir transkriptte birleştirir.

1.3.3. Etkileşim modelleri ve bağlar oluşturur.

1.3.4. Bağlantılı soyutlama hiyerarşisi sağlar.

2. Her Yerde/Zamanda Öğrenme

2.1. Web 2.0 ve MOOC

2.2. Çeşitli Medya ve Sitelerde

2.2.1. Tartışma

2.2.2. Anlık Mesajlaşma

2.2.3. Wiki

2.2.4. Blog

2.2.5. Yazı tahtaları

2.3. Çevrimiçi Topluluklar

3. Uygulama Örnekleri

3.1. Etkileşim Oturumlarını Belirleme

3.2. Oturumlar Arası Etkileri İzleme

3.3. Aktör Rollerinin Belirlenmesi

3.4. Aktörler Arası İlişkiler

3.5. Öğrenci Grupları ve Toplulukların Belirlenmesi

4. İlgili Çalışmalar

4.1. Laat, Lally, Lipponen, and Simons, 2007; Martinez vd., 2006

4.1.1. Sosyal ağ analizini çeşitli nitel+nicel yöntemlerle birleştirmişlerdir.

4.2. Rosen ve Corbit, 2009

4.2.1. Zamansal yakınlığa dayalı çizgeler

4.3. Haythorthwaite ve Gruzd, 2008

4.3.1. Referans ve isimlerden etkileşim ilişkileri

4.4. Trausan-Matu ve Rebedea, 2010

4.4.1. Polifonik analiz

4.5. Charles, 2013

4.5.1. Traces yaklaşımına alternatif olarak durum dizileri

5. Sonuç

5.1. Olaylar arasındaki çoklu türdeki ilişkileri

5.2. Olayları takip eden aktörlerin analizleri

5.3. Otomatik

5.4. Doğal dil işleme yöntemleriyle ilişkili