Kimyasal türler

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kimyasal türler by Mind Map: Kimyasal türler

1. Atom

1.1. Bir tane atom

1.2. yüksüz

1.3. proton sayısı=elektron sayısı

2. MOLEKÜL

2.1. element molekülü

2.1.1. tek tür atom

2.1.2. çok tane

2.1.3. proton sayısı= elektron sayısı

2.1.4. yüksüz

2.2. bileşik molekülü

2.2.1. tek tür molekül

2.2.2. çok tür atom

2.2.3. proton sayısı= elektron sayısına

2.2.4. yüksüz

3. İYON

3.1. KATYON

3.1.1. proton sayısı> elektron sayısı

3.1.2. + yüklü iyon

3.1.3. proton sayısı> elektron sayısı

3.1.4. elektron vermiş atom veya atom grubu

3.2. ANYON

3.2.1. - yüklü iyon

3.2.2. proton sayısı<elektron sayısı

3.2.3. elektron almış atom veya atom grubu

4. RADİKAL

4.1. karasız

4.2. elektron

4.3. elektron