6C dalam PAK21

Fathi Zain BA2 0620

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
6C dalam PAK21 by Mind Map: 6C dalam PAK21

1. corak tingkah laku, fikiran dan perasaan berdasarkan prinsip kekuatan moral dan integriti

2. memahami untuk bertanggungjawab, penyayang dan menyumbang untuk komuniti

3. Critical Thinking (Pemikiran Kritis)

3.1. bantu manusia menyelesaikan masalah dengan berkesan

3.2. menyesuaikan diri dengan persekitaran

4. Creative Thinking (Pemikiran Kreatif)

4.1. menggunakan idea bagi menghasilkan idea baru dan luar biasa

4.1.1. kecekapan minda menghasilkan idea asli

5. Country (Kenegaraan)

5.1. Sikap patriotisme

5.2. Identiti Nasional

6. Collaboration (Koloborasi)

6.1. kerjasama kumpulan menghasilkan keputusan maksimum yang diinginkan

6.2. membina kepercayaan ahli kumpulan terlibat

6.3. memanfaatkan bakat dan pengetahuan melalui kepelbagaian personaliti

7. Communication (Komunikasi)

7.1. melatih kemahiran komunikasi dalam proses penyampaian maklumat

7.2. perkongsian pendapat & interaksi dua pihak bagi memperoleh maklumat secara jelas, padat dan bermakna

7.3. bertujuan menyampai maklumat, memberi arahan, memotivasi

8. Character (Perawatakan)