Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lan Anh by Mind Map: Lan Anh

1. Content

1.1. * Giai đoạn 1 4 NV Content (Viết bài SEO, Post Fanpage, Page Marketing) - Đào tạo cho đến khi cứng Content SEO sẽ thực hiện đào tạo chuyên sâu hơn về SEO để làm Sub Leader SEO và tuyển thêm Content SEO

1.1.1. * Giai đoạn 2 Tách team và update cho NV - Sẽ chuyển sang giai đoạn 2 nếu cảm thấy team đủ cứng về SEO - Tầm 8 - 12 tháng

1.1.1.1. Chọn ra 1 người quản lý Content

1.1.1.1.1. 3 Content SEO

1.1.1.2. 3 bạn sẽ chuyên làm SEO (Mỗi bạn chạy SEO 2 website) - Thời gian đầu vừa SEO vừa viết Content sau đó chuyển dần về team Content

1.2. Freelance (Viết bài SEO sản phẩm)

2. Facebook

2.1. 2 bạn chuyên lên Master Content và Post Facebook - Lên ý tưởng thiết kế ảnh đăng Facebook - Chạy quảng cáo nếu cần

3. Youtube

3.1. 1 Editer chuyên quay dựng Yêu cầu: Biết quay Video - Biết sử dụng các phần mềm Adobe Premiere, Adobe After Effects

4. 1 chuyên kỹ thuật SEO Youtube

5. Designer

5.1. 1 - 2 Designer tùy vào yêu câu: - Thiết kế ảnh cho Facebook - Thiết kế banner khuyến mãi - Chụp ảnh sản phẩm và cắt đúng mẫu đăng lên Website Yêu cầu: Biết sử dụng Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

6. Chốt

6.1. 2 Facebook

6.2. 1 editer

6.3. 1 - 2 Designer

6.4. 1 SEO Youtube

6.5. 4 Content giai đoạn 1 - thêm 3 content giai đoạn 2