วิวัฒนาการของการเกษตร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วิวัฒนาการของการเกษตร by Mind Map: วิวัฒนาการของการเกษตร

1. การเกษตรในยุคโบราณ

1.1. มีเสื้อผ้าใส่

1.2. มีเครื่องสำอาง

1.3. 3500ปี

1.4. วิธีการปลูกมีการสกัดลงผนักลงผนังหิน

1.5. รู้จักการถนอมอาหาร

1.6. มีร่องลอยชลประทาน

1.7. เกิดครั้งเเรกที่เมโสโปเตเมีย

2. การเกษตรในยุคใหม่

2.1. มีการเติบโตของชุมชนเมือง

2.2. มีการเเบ่งที่ดินเกษตรจัดการเอง

2.3. มีการใช้รถไถ่ เครื่องพ่นยา

2.3.1. ใช้สารเคีมีกำจัดศัตรูพีช

2.4. มีการทำโรงงาน

2.5. มีระบบชลประทาน

2.6. ทาสถูกยกเลิก

2.7. มีDDT เเละ 2 4-D ยากำจัดเเมลง

2.8. มีกรสร้างเมืองขึ้น

3. การเกษตรในยุกลาง

3.1. ตอนปลาย ยุคเกษตรกรมีุณภาพชิวิตดีขึ้น

3.2. มีการสร้างเมืองมากขึ็นระบบนิเวศ

3.3. ศึกษาภายในของพืช

3.4. เสื้อผ้าเริ่มมีสีสันไม้หลากหลายเเบบ

3.5. มีการปลุกพีชพันธุ์ไว้ที่โบสถ์

3.6. ตัดเเต่งพันธุ์กรรมโดยพระทางศาสนา