SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ by Mind Map: SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN  DEĞERLENDİRİLMESİ

1. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1.1. ÖĞRETİMDE ÖLÇME DEĞERLENDİRMENİN GEREKLİLİĞİ

1.1.1. ÖLÇME KAVRAMI

1.1.2. Ölçme Nedir?

1.1.2.1. 1.ÖLÇME TÜRLERİ

1.1.2.2. a.Doğrudan Ölçme

1.1.2.3. b.Dolaylı Ölçme

1.1.2.3.1. b1.Göstergeyle Ölçme

1.1.2.3.2. b2.Türetilmiş Ölçme

1.1.3. 2.Ölçmenin unsurları

1.1.3.1. Birimler

1.1.3.2. a1.Doğal

1.1.3.3. a2.Yapay

1.2. 3.Ölçek Türleri

1.2.1. a.Sınıflama Ölçekleri

1.2.2. b.Sıralama Ölçekleri

1.2.3. c.Eşit Aralıklı Ölçekler

1.2.4. d.Oranlı Ölçekler

1.3. DEĞERLENDİRME

1.3.1. 1.Geleneksel Değerlendirme

1.3.1.1. 2.Alternatif Değerlendirme

2. DEĞERLENDİRME

2.1. 1) Nitelikli Sınıf İçi Değerlendirme

2.1.1. Kapsadığı Öçütlerl

2.1.2. a.Açık ve Uygun Kazanımlar

2.1.3. b.Değerlendirme Yöntemleri ve Öğrenme Hedeflerinin Uyumu

2.1.3.1. Değerlendirme Yöntemleri

2.1.3.2. Seçmeli Cevap Formatı

2.1.3.3. Açık Uçlu Değerlendirme

2.1.3.4. Performans Değerlendirme

2.1.3.5. Sözlü Değerlendirme

2.1.3.6. Öğretmen Gözlemli Değerlendirme

2.1.3.7. Öğrenci Öz Değerlendirme

2.1.4. c.Geçerlilik

2.1.4.1. İçerik ile ilgili kanıt

2.1.4.2. Ölçüt ile ilgili kanıt

2.1.4.3. Sonuç ile ilgili kanıt

2.1.5. d.Güvenirlilik

2.1.5.1. İçsel Hata

2.1.5.2. Dışsal Hata

2.1.6. e.Tarafsızlık

2.1.7. f.Olumlu Sonuçlar

2.1.8. g.Uyum

2.1.9. ğ.Kullanışlılık ve Etiklik

3. SINIF İÇİ DEĞERLENDİRMENİN BİLEŞENLERİ

3.1. Amaç

3.2. Ölçme

3.3. Yorum

3.4. Kazanım

3.4.1. Kazanımların Yazılması

4. SINIF İÇİ DEĞERLENDİRMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

4.1. 21.yüzyıl bilgi, beceri ve özellikleri

4.1.1. Öğrenme ve Yenilik Becerileri

4.1.2. Bilgi,Medya ve Teknoloji Becerileri

4.1.3. Yaşam ve Kariyer Becerileri

4.2. Teknoloji

4.3. Bilişsel ve sosyokültürel öğrenme ve güdülenme ilkeleri

4.4. Standartlar temelli eğitim

4.5. Öğrencilerin geleceğini belirleyen sınavlar