Okuryazarlık Alanları

GIORGI BOLKVADZE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Okuryazarlık Alanları by Mind Map: Okuryazarlık Alanları

1. Bilgi Okuryazarlığı

1.1. Bilgiye ulaşabilme

1.2. Bilgi kaynaklarını değerlendirme

1.3. bilgiyi etkili kullanabilme

1.4. topladığı bilgiyi sınıflandırabilme saklama ve hedefine uygun biçimde şekillendirebilme

2. Bilgisayar Okuryazarlığı

2.1. Bilgisayar donanım bileşlerini tanımlayan

2.2. bilgisayarı doğru biçimde açıp kapatan

2.3. fare ve klavye kullanarak veri girişi yapabilen

3. Dijital Okuryazarlık

3.1. işlevsel beceriler

3.2. Yaratıcılık

3.3. Eleştirel düşünme ve değerlendirme

3.4. kültürel ve sosyal anlayış

3.5. işbirliği

3.6. bilgiyi bulma ve seçme yeteneği

3.7. Etkili iletişim

3.8. E-Güvenlik

4. Eleştirel Okuryazarlık

4.1. içeriği anlayabilme

4.2. yazarın ve metnin amacını analiz edebilme

4.3. Metnin yapılandırma biçimini sorgulama

4.4. içeriğin hangi bağlamda olduğunu dikkat edebilme

4.5. içeriği kimin oluşturduğunu öğrenmeye çalışır

4.6. farklı kaynaklardan içeriğe yönelik çoklu bakış açılarını görmeye çalışarak karşılaştırma yapabilme

5. Eleştirel Dijital Okuryazarlık

5.1. Kod çözme

5.2. kullanma

5.3. kişisel

5.4. analiz etme

5.5. anlam oluşturma

6. Görsel Okuryazarlık

6.1. Temsili, açıklayıcı, soyut ve sembolik görselleri kavrar

6.2. Etkili görsel iletişimcidir

6.3. İfade edici, yenilikçi, görsel düşünen ve başarılı problem çözücüdür

6.4. Görsel tasarım, görsel teknik ve görsel medyanın temel bileşenlerini anlar

7. Medya Okuryazarlığı

7.1. Erişim

7.1.1. Gereksinim duyduğu bilgilere farklı kaynaklardan erişebilme

7.2. Analiz

7.2.1. Elde ettikleri bilgilerden doğru-yanlış veya eksik-fazla gereksinim duyulunları belirlemek için çözümleme

7.3. Değerlendirme

7.3.1. Elde edilen bilginin uygunluğu, doğruluğu,güvenirliği gibi konularda yargıya varabilmek için değerlendirme yapma

7.4. Üretim

7.4.1. Bireyin kendisini etkileyici bir biçimde ifade edebilmesi için kendi mesajlarını kendisinin üretip yayması

8. Teknoloji Okuryazarlığı

8.1. Teknoloji ile araç-gereç bilgi sosyokültürel ihtiyaç ve ekonomik-politik kararlar arasındaki ilişkiyi açıklayabilir

8.2. Mekanik ve teknolojik sorunları kolay yollardan çözebilir

8.3. görüntü ses tarih vs. diğer donanım cihazlarını ayarlayabilen

8.4. Teknoloji kullanırken rahat ve tarafsızdır

8.5. Teknolojinin günlük hayatının bir farçası olduğunun farkındadır

8.6. Toplumsal konularda sorumluluk alma bilinç ve yeteneğine sahiptir

9. GIORGI BOLKVADZE