Plan powrotu luty 2021- priorytety

plan powrotu 2021

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Plan powrotu luty 2021- priorytety by Mind Map: Plan powrotu luty 2021- priorytety

1. Wiedza branżowa

2. Kompleksy

3. Ryzyka: 1. choroby dzieci 2. braki wiedzy i kompetencji 3. zmiana priorytetów 4. dojazdy 5. nadgodziny 6. brak równowagi życie rodzinne- praca 7. depresja 8. reakcja na stres 9. rotacje w zespole

4. Kompetencje twarde: 1. język angielski poziom oczekiwany C2 2. exel (tabele przestwane, automatyzacja, makra) 3. fmea 4. spc 5. lean 6. six sigma 7. a3, raporty,

5. Szkolenia/ Webinaria: 1. BRC/IFS, 2. ISO 22000, 3. Auditor HACCP, VACCP, TACCP 4. Auditor wewnętrzny systemów bezpieczeństwa żywności 5. kultura bezpieczeństwa żywności

6. Analiza/ research: 1. profile linkedin 2. zarobki, 3. kompetencje zespołu obecne vs. oczkiewane 4. oferty pracy na rynku 5. uzgodnienie warunków powrotu (tel. do Joli)

7. Kompetencje miękkie: 1. asertywnośc, 2. pewność siebie 3. organizacja pracy i czasu 4. delegowanie, 5. skuteczne i efektywne egzekwowanie zadań, 6. motywowanie zespołu, 7. coaching zespołu- lider, 8. ogłada biznesowa (elokwencja, prezencja, wystąpienie publiczne, 9. precyzyjna komunikacja, 10. stawianie granic

7.1. asertywność, pewność siebie, stawianie granic

7.2. organizacja pracy i czasu, delegowanie, skuteczne i efektywne egzekwowanie zadan

7.3. coaching zespołu, lider, motywowanie zespołu, precyzyjna komunikacji

7.4. ogłada biznesowa (elokwencja, prezencja, wystąpienia publiczne)