خدامی

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
خدامی by Mind Map: خدامی

1. اصول علوم شناختی

1.1. علوم شناختی، مقدمه ای بر مطالعه‌ی ذهن از فردنبرگ

1.1.1. حذفیات

1.1.1.1. فصل هوش مصنوعی

1.1.2. بودجه بندی 440 صفحه

1.1.2.1. روزی 7 صفحه

1.2. مبانی علوم شناختی - مکتب خونه

1.3. درباره‌ی علم شناختی از دکتر جواد حاتمی

1.3.1. از همین کتاب کوچیک سوال زیاد میاد

1.3.2. حذفیات

1.3.2.1. فصل آخر

1.3.3. بودجه بندی 150 صفحه

1.3.3.1. روزی 3 صفحه

1.4. وقت نکردم بخونم

1.4.1. درآمدی بر علوم شناختی پل تاگارد نشر سمت

1.4.1.1. 5 تا سوال از تاگارد اومده بود پس لااقل جزوه رانویه رو بخونید

1.4.1.2. بودجه بندی 290 صفحه

1.4.1.2.1. روزی 5 صفحه

1.5. جزوه رانویه برای دوماه آخر جمع بندی

2. مبانی علوم اعصاب

2.1. اوایل مطالعه، فیزیولوژی پزشکی گایتون جلد مربوط به علوم اعصاب

2.1.1. پیشنهاد میکنم حذف کنید زمان ندارید

2.2. پیش مطالعه برای شما

2.2.1. فیزیولوژی اعصاب و غدد جیمز کالات، هادی بحیرایی

2.2.1.1. فصل 1 الی 3

2.2.1.2. روزنامه ای بخونید

2.2.1.3. بودجه بندی 230 صفحه

2.2.1.3.1. روزی 4 صفحه

2.3. جزوه علوم اعصاب گروه رانویه

2.3.1. بودجه بندی 200 صفحه

2.3.1.1. روزی 3 صفحه

3. آمار و روش تحقیق

3.1. تمرکز روی روش تحقیق

3.1.1. آمار و روش تحقیق مدرسان شریف

3.1.1.1. سایت مدرسان شریف تست های تکمیلی رو گذاشته

3.1.1.2. بودجه بندی 232 صفحه

3.1.1.2.1. روزی 4 صفحه

3.1.2. جزوه رانویه

3.2. تمرکز روی باقی موارد اگر پایه مهندسی دارید

3.2.1. آمار مهندسی سخت هست

3.2.1.1. آرمان ریبد در فرادرس برای

4. روانشناسی شناختی

4.1. روانشناسی شناختی استنبرگ ترجمه دکتر خرازی

4.1.1. ویراست چهار

4.1.2. ویراست هفت

4.1.2.1. اپلیکیشن سمتا داره

4.1.2.2. بودجه بندی 720 صفحه

4.1.2.2.1. روزی 10 صفحه

4.2. وقت نکردم بخونم

4.2.1. روانشناسی شناختی آیزنک نشر آییژ

5. زبان عمومی تخصصی

5.1. 10 تا سوال عمومی واژگان

5.1.1. زبان عمومی زیر ذره بین دکتر جهانشاهی جلد 1

5.1.1.1. بودجه بندی 400 صفحه

5.1.1.1.1. روزی 6 صفحه

5.2. 5 تا سوال عمومی گرامر

5.2.1. زبان عمومی زیر ذره بین دکتر جهانشاهی جلد 2

5.2.1.1. بودجه بندی 360 صفحه

5.2.1.1.1. روزی 5 صفحه

5.2.2. پیش مطالعه

5.2.2.1. زبان پیش دانشگاهی

5.3. 15 سوال در 3 پاراگراف تخصصی درک مطلب

5.3.1. صد صفحه اول کتاب اصلی روانشناسی شناختی گلدشتاین

5.3.1.1. روزی دو سه یا حتی یک صفحه

5.3.2. بودجه بندی ان صفحه

5.3.2.1. روزی 2 صفحه