KAM NA STŘEDNÍ A VYSOKOU ŠKOLU?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KAM NA STŘEDNÍ A VYSOKOU ŠKOLU? by Mind Map: KAM NA STŘEDNÍ A VYSOKOU  ŠKOLU?

1. zaměstnání

1.1. 305+ pracovních pozic

1.1.1. známá povolání

1.1.1.1. kuchař

1.1.1.2. zedník

1.1.1.3. policait

1.1.1.4. módní návrhářka

1.1.1.5. švadlena

1.1.1.6. učitel

1.1.1.7. stojař

1.1.1.8. architekt

1.1.1.9. +mnoho dalších

1.1.2. neznámá povolání

1.1.2.1. defektologický technik

1.1.2.1.1. pracovník. který různými měřícími metodami zjišťuje vady uvnitř výrobků, polotovarů a materiálů

1.1.2.2. pasíř

1.1.2.2.1. zhotovuje většinu unikátních a tvarově složité skleněné a bižuterní výrobky a ozdoby

1.1.2.3. ergonom

1.1.2.3.1. pracovník, který posuzuje předměty ve vztahu k fyzickým a psychickým možnostem člověka, tak aby se dobře používali

1.1.2.4. portýr

1.1.2.4.1. volá nosiče zavazadel

1.1.2.4.2. je zodpovědný za čistotu prostoru okolo vstupních dveří hotelu

1.1.2.5. ispicient

1.1.2.5.1. pracuje v divadle

1.1.2.5.2. zajišťuje průběh zkoušek a představení

1.1.2.6. konzervátor

1.1.2.6.1. chrání umělecká díla před vlivy prostředí

1.1.2.7. normalizační technik

1.1.2.7.1. zajišťuje, aby ve firmě byly používány ty správné a schválené normy

1.2. studenti o spoustu z nich nemají ani zdání

1.2.1. potřebují poradit

1.2.1.1. budu tady já

2. podcast

2.1. https://voca.ro/1dQ2rmvzRnq9

3. problém

3.1. studenti ze základních škol, SŠ a gymnázií, neví co dálo

3.1.1. psychické problémy

3.1.1.1. selhání

3.1.1.2. nedůvěra v sebe sama

3.1.1.3. deprese

3.1.2. rodinné problémy

3.1.2.1. stres

3.1.2.2. nátlak rodičů

3.1.2.3. dosáhnout uznání

4. řešení problému

4.1. webové stránky

4.1.1. seznam škol v okruhu jejich bydliště

4.1.2. přijímací řízení

4.1.3. co z nich bude

4.1.4. studijní program dané školy

4.1.5. internetová poradna

4.1.5.1. děti by mohly psát své dotazy, nápady

4.1.5.2. pro potřebnou pomoct

4.2. programy pro gymnázia

4.2.1. nabídka exkurzí do různých zaměstnání

4.2.1.1. 1x měsíčně

4.2.1.2. od 2.ročníku až do konce 3. ročníku

4.2.1.3. dobrovolné

4.2.1.4. seznámení s prací, o čem to zaměstnání je

4.2.2. poskytovat informační papírky, knížečky

4.2.3. přednášky na školách

4.2.3.1. jeden představitel jednoho povolání

4.2.3.2. 2x mesíčně

4.2.3.3. v rámci školní výuky

5. cílová skupina

5.1. webové stránky: děti na ZŠ + SŠ

5.2. gymnazisté (2. -3. ročník)

6. CÍL

6.1. seznámit děti s SŠ

6.2. seznámit dospívající s různými druhy zaměstnání