Sáng Máy Tính

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sáng Máy Tính by Mind Map: Sáng Máy Tính

1. Mặt hàng

1.1. Camada

1.2. Máy chủ

1.3. Máy tính

1.4. Tai nghe

1.5. Loa

1.6. Máy in

1.7. Máy chấm công

2. Nhân công

2.1. 1 kế toán

2.2. 1 thợ kĩ thuật

2.3. 1 nhân viên bán hàng

3. Mặt bằng

3.1. Gia lâm

3.2. Trường trinh

4. Nguồn vốn

4.1. 80 TRIỆU

5. Khác hàng

5.1. Anh Trường

5.2. Anh Liêm

5.3. FPT