Бісектриса трикутника

Властивості та теореми бісектриси трикутника

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Бісектриса трикутника by Mind Map: Бісектриса трикутника

1. Кожна бісектриса трикутника ділиться точкою перетину бісектрис у відношенні суми довжин прилеглих сторін до довжини протилежної, рахуючи від вершини

2. В рівнобедреному трикутнику бісектриса кута, протилежного до основи трикутника, є медіаною та висотою

3. Побудова трикутника за трьома заданим бісектрисами за допомогою циркуля та лінійки неможлива

4. Якщо в трикутнику дві бісектриси рівні, то трикутник - рівнобедрений

5. Основи бісектрис двох внутрішніх та одного зовнішнього кутів трикутника лежать на одній прямій, якщо бісектриса зовнішнього кута не є паралельною протилежній стороні трикутника

6. Кожна точка бісектриси кута однаково віддалена від його сторін

7. Бісектриса внутрішнього кута трикутника ділить протилежну сторону у відношенні, рівному відношенню двох прилеглих сторін

8. Бісектриси внутрішніх кутів трикутника перетинаються в одній точці - інцентрі - центрі вписаного в цей трикутник кола

9. Бісектриси одного внутрішнього та двох зовнішніх кутів трикутника перетинаються в одній точці - центр одного з трьох зовні вписаних кіл цього трикутника

10. Якщо бісектриси зовнішніх кутів трикутника не паралельні протилежним сторонам, то їх основи лежать на одній прямій

11. це відрізок бісектриси одного з кутів цього трикутника від вершини кута до перетину з протилежною стороною

11.1. Бісектриса трикутника ділить сторону, до якої вона проведена, на відрізки, пропорційні прилеглим до нихсторонам