การประยุกต์ใช้5G

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์ใช้5G by Mind Map: การประยุกต์ใช้5G

1. รถยนต์ไร้คนขับ

1.1. เชื่อมต่อเซ็นเซอร์และอุปกรร์จำนวนมากทำให้สามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสื่อสารมีความน่าเชื่อถือสูงและมีความหน่วงของข้อมูลต่ำ

2. การพยากรณ์อากาศ

2.1. เมื่อตั้งใจไปสวนสาธารณะแต่ตรวจสอบสภาพอากาศในสมาร์ตโฟน พบว่ามีสถานีตรวจวัดสภาพอากาศแจ้งเตือนว่ามีค่าคุณถาพต่ำกว่ามาตรฐานจึงเปลี่ยนแผนที่ที่วางไว้ได้ทันที

3. บ้านอัจฉริยะ

3.1. เมื่ออกจากบ้านเซ็นเซอร์ภายในบ้านจะสื่อสารกับสมาร์ตโฟน แจ้งเตือนให้ปิดไฟปิดเครื่องทำความเย็ฯในบ้านและล็อกประตูหน้าบ้าน

4. การถ่ายทอดสด

4.1. ทำให้ผู้อื่นรับชมเหตุการณ์ในทันที

5. เทคโนโลยี VR

5.1. ทำให้ผู้ชมสามารถรับรู้ประสบการณ์ได้เสมือนเข้าชมในสภาพแวดล้อมจริง

6. นวัตกรรมการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ

6.1. อุปกรณ์สวมใส่ติดตามตัวสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ

7. หุ่นยนต์ควบคุมการทำงานในโรงงาน

7.1. สามารถควบคุมหรือสั่งงานได้ในระยะไกลในกระบวนการผลิตที่อันตราย

8. การเกษตรอัจฉริยะ

8.1. นำอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆมาเชื่อต่อกับโครงข่ายเพื่อเก็บข้อมูลความชื่นในดิน ทิศทางลม ปริมาณแสงแดดและข้อมูลสภาวะแวดล้อมในการเพาะปลูกมาวิเคราะห์และทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ