Získávání zaměstnanců

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Získávání zaměstnanců by Mind Map: Získávání zaměstnanců

1. 3 "E"

1.1. Eticky

1.2. Ekonomicky

1.3. Efektivně

2. Podmínky získávání zaměstnanců

2.1. Vnitřní

2.1.1. Související s konkrétním pracovním místem

2.1.1.1. povaha práce

2.1.1.2. postavení v hierarchii

2.1.1.3. požadavky na zaměstnance

2.1.1.4. organizace práce a pracovní doby

2.1.1.5. Atd..

2.1.2. Související s organizací

2.1.2.1. Význam organizace a její úspěšnost

2.1.2.2. prestiž

2.1.2.3. pověst

2.1.2.4. atd..

2.2. Vnější

2.2.1. Demografické

2.2.2. Ekonomické

2.2.3. Sociální

2.2.4. Technologické

2.2.5. Sídelní

2.2.6. Politicko-legislativní

3. Zdroje zaměstnanců

3.1. Vnitřní

3.1.1. Zaměstnanci uspoření v důsledku tech. rozvoje

3.1.2. Zaměstnanci vhodní k náročnější práci

3.1.3. Zaměstnanci, kteří chtějí na nové místo

3.2. Vnější

3.2.1. Hlavní

3.2.1.1. Volné pracovní síly na TP

3.2.1.2. Absolventi škol

3.2.1.3. Pracovníci jiných organizací

3.2.2. Doplňkové

3.2.2.1. Ženy v domácnosti

3.2.2.2. Důchodci

3.2.2.3. Studenti

4. Proces získávání

4.1. Definování požadavků

4.2. Přilákání uchazečů

4.3. Vybírání uchazečů

5. Metody

5.1. Uchazeči přicházejí sami

5.2. Doporučení současného zaměstnance

5.3. Přímé oslovení vyhlédnutého zaměstnance

5.4. Vývěsky, letáky

5.5. Atd...

6. Formulace a zveřejnění nabídky

6.1. Zásady

6.2. Využití sociálních sítí a pracovních portálů

6.2.1. LinkedIn

6.2.2. Facebook

6.2.3. Twiter

6.2.4. Jobs.cz

6.3. Náležitosti